10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Neatkarīgi no bāzes vērtības par pakāpi ar kāpinātāju \(1\) pieņem skaitli, kas vienāds ar doto bāzi: a1=a
Piemērs:
581=58
 
141=14
 
11=111=101=0
Svarīgi!
Par skaitļa pakāpi ar kāpinātāju \(0\) pieņem skaitli \(1\). Tātad a0=1
Izņēmums ir pakāpe 00, kurai nepiešķir nekādu jēgu!
30=1
 
7,50=1
 
8160=1
 
10=110=1
Svarīgi!
Skaitli \(1\), kāpinot jebkurā pakāpē, iegūst \(1.\)
1n=1,n jebkurš skaitlis.
 
11=133=1199=11000=1