ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
 an=b,jabn=a 
Piemēram,
164=2,jo24=160,0013=0,1,jo0,13=0,001113=1,jo113=1026=0,jo026=0
1n=1    0n=0
 
Formulu lapā var atrast formulu, kas parāda citu n-tās pakāpes saknes pierakstu. N-tās pakāpes sakne ir pakāpe ar daļveida kāpinātāju.
amn=amn jeb amn=amn
Piemēram,
32=312235=235
 
Lai aprēķinātu daļveida pakāpi, vispirms pārveido par sakni:
2713=273=38134=8134=8143=33=27