Teorija

Uzdevumi

1. Vienādība. Patiesa vai aplama

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Nevienādība. Patiesa vai aplama

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Izteiksmes veidošana no dotās situācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Salīdzināšana. Izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Nogrieznis. Cik garš būs otrs nogrieznis?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Izteiksmes veidošana. Nauda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vai iekavu lietojums maina izteiksmes vērtību?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Izteiksmes. Saistītais pieraksts. Darbību secība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Izteiksmes apraksts un izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Saistītais pieraksts. Izteiksmes veidošana pēc attēla

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Saistītais pieraksts. Darbība iekavās

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Izteiksmes veidošana dotam teksta uzdevumam

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Izteiksmes veidošana. Garuma mērvienības

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Saistītais pieraksts

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Izteiksme un izteiksmes apraksts

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Kā rodas izteiksme?

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem