Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kā rodas izteiksme? Teorētisks un vizuāls apraksts par izteiksmi un kā risināt teksta uzdevumus.
2. Izteiksme. Darbību secība Teorētisks un vizuāls apraksts par izteiksmi, kā to veidot un kā risināt.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādība. Patiesa vai aplama 2. izziņas līmenis zema 1 p. Dota vienādība vai nevienādība. Skolēns prot noteikt - tā ir patiesa vai aplama.
2. Nevienādība. Patiesa vai aplama 2. izziņas līmenis zema 1 p. Dota nevienādība vai nevienādība. Skolēns prot noteikt - tā ir patiesa vai aplama.
3. Izteiksmes veidošana no dotās situācijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota situācija, kurai ir jāizveido izteiksme.
4. Izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota izteiksme. Prot noteikt, kurš no dotajiem izteiksmes aprakstiem ir pareizs.
5. Salīdzināšana. Izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tiek dotas izteiksmes - summa un starpība. Tās jāsalīdzina.
6. Nogrieznis. Cik garš būs otrs nogrieznis? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzdevumā jāaprēķina summa vai starpība, lai noteiktu otra nogriežņa garumu. Garuma mērvienības.
7. Izteiksmes veidošana. Nauda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots teksta uzdevums. Skolēns prot noteikt, ar kuru izteiksmi var aprēķināt uzdevu. Mērvienība - nauda.
8. Vai iekavu lietojums maina izteiksmes vērtību? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzdevumā dotas divas izteiksmes. Skolēns prot noteikt, vai iekavu lietojums maina vai nemaina izteiksmes vērtību.
9. Izteiksmes. Saistītais pieraksts. Darbību secība 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dota izteiksme. Skolēns risina izteiksmi, ievērojot darbību secību.
10. Izteiksmes apraksts un izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saistītais pieraksts. Pēc izteiksmes apraksta prot noteikt izteiksmi.
11. Saistītais pieraksts. Izteiksmes veidošana pēc attēla 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots uzdevums, kurā parādīts noteikts garums lentas. Skolēns veido izteiksmi, risina - cik gara lenta atlika. Garuma mērvienība cm.
12. Saistītais pieraksts. Darbība iekavās 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Saistītais pieraksts. Skolēns prot noteikt, kādu izteiksmi rakstīt iekavās. Atrisina izteiksmi.
13. Izteiksmes veidošana dotam teksta uzdevumam 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Dots teksta uzdevums, kuram jāizveido izteiksme, lai varētu to aprēķināt.
14. Izteiksmes veidošana. Garuma mērvienības 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Izteiksmes veidošana. Dots attālums. Jāatrisina starpība - cik atlika, kad nobraukts kāds noteikts attālums. Garuma mērvienība - km.
15. Saistītais pieraksts 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Skolēns izvēlas skaitli, kādu varēt ievietot izteiksmē. Risina darbību saistītajā pierakstā, ievērojot darbību secību.
16. Izteiksme un izteiksmes apraksts 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Saistītais pieraksts. Dota izteiksme. Skolēns prot veikt skaitliskas izteiksmes aprakstu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteiksmes veidošana pēc dotā apraksta Citi vidēja 1 p. Dots izteiksmes apraksts, prot veidot izteiksmi pēc dotā apraksta. Ievēro darbību secību.
2. Salīdzināšana. Izteiksmes. Saistītais pieraksts Citi vidēja 1 p. Tiek dotas izteiksmes - saistītais pieraksts. Tās jāsalīdzina.
3. Izteiksmes veidošana. Nauda. Eiro, centi Citi vidēja 1 p. Dots teksta uzdevums. Skolēns prot noteikt, ar kuru izteiksmi var aprēķināt uzdevu. Mērvienība - nauda.
4. Izteiksmes veidošana dotajam teksta uzdevumam Citi augsta 2 p. Dots teksta uzdevums, kuram jāizveido izteiksme, lai varētu to aprēķināt.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā rodas izteiksme? 00:40:00 vidēja 11 p. Veido dažādas izteiksmes 100 apjomā, nosaka darbību secību, risin un salīdzina tās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā rodas izteiksme? 00:40:00 vidēja 9 p. Veido izteiksmes 100 apjomā. Aprēķina darbības saistītajā pierakstā, salīdzina izteiksmes. Veido un risina izteiksmes pēc sniegtās informācijas teksta uzdevumā. Garuma mērvienības, nauda.