Teorija

Uzdevumi

1. Laika mēri, to sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Laika mērvienības

Grūtības pakāpe: zema

7
3. Laika mēru salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Laika mērī ikdienā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Minūšu nolasīšana pulkstenī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Laika noteikšana ar precizitāti līdz 1 minūtei

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Laiks mehāniskā un elektroniskā pulkstenī (stundas, pusstundas)

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Laiks mehāniskā un elektroniskā pulkstenī (ar precizitāti līdz 5 minūtēm)

Grūtības pakāpe: zema

3
9. Pulksteņa laiks (24 stundu formāts)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Laiks hronometrā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Dienas pēc kārtas

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Dienas pēc kārtas (vakar, šodien, rīt)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Dienu skaits mēnešos

Grūtības pakāpe: zema

6
14. Mēneši pēc kārtas

Grūtības pakāpe: zema

6
15. Mēneši pēc kārtas (pirms un pēc)

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Datumi pēc kārtas (vakar, šodien, rīt)

Grūtības pakāpe: zema

2
17. Datums ielūgumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Intervāls pulkstenī (stundas)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Intervāls pulkstenī (minūtes)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Cik rādīja pulkstenis pirms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Situāciju uzdevums (minūtes)

Grūtības pakāpe: zema

1
22. Notikuma sākums, beigas, ilgums (tabula)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Situāciju uzdevums (laika aprēķināšana)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Situāciju uzdevums (analogs pulkstenis bez cipariem)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Laika mērvienību pārveidojumi (dienas, nedēļas)

Grūtības pakāpe: augsta

2
26. Situāciju uzdevums (gadi, mēneši)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Informācijas meklēšana kalendārā vai pulkstenī

Grūtības pakāpe: zema

3
28. Pulkstenis un dienas daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

8
29. Autobusu saraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Kinoteātra afiša (laika rēķini)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
31. Datuma noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
32. Dienas plānošana, laika rēķini

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Laiks, laika rēķini

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem