Laika mērīšanai izmanto ne tikai pulksteni, bet arī kalendāru.
Svarīgi!
Kalendārā atrodama informācija par dienām, nedēļām, mēnešiem, svētkiem un vārda dienām.
Vienā nedēļā ir \(7\) dienas. Nedēļa dienas sakārtotas šādi: pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena, sestdiena, svētdiena. Svētdiena ir nedēļas pēdējā diena un pēc tās atkal seko pirmdiena. Katrā mēnesī ir \(4\) vai \(5\) nedēļas.
 
Kalendārā dienām bieži lieto saīsinājumus:
PirmdienaPr
OtrdienaOt
TrešdienaTr
CeturtdienaCe
PiektdienaPk
Sestdiena Se
SvētdienaSv
 
Kalendārā norādīti datumi un tiem atbilstošās dienas. Datumi, kuri ir iekrāsoti sarkanā krāsā ir brīvdienas un svētku dienas.
Piemērs:
Šis ir marta mēnesis. \(1\). marts ir trešdiena.
 
marta_sakums.png
Svarīgi!
Ņem vērā katrs mēnesis un gads var sākties citā dienā.
 
Parasti kalendārā tiek atspoguļots \(1\) gads, kurš sākas \(1.\) janvārī, bet beidzas \(31.\) decembrī.
 
Visbiežāk kalendārs tāpat kā gads sākas ar \(1.\) janvāri un beidzas ar \(31.\) decembri.
 
Kalendārā mēneši sakārtoti pēc kārtas. Dienu skaits mēnešos ir atšķirīgs. Apskati kalendāru!
 
Copy of latAsset 99.png
 
Ziema
Зима.png
Janvārī ir \(31\) diena.
Februārī ir \(28\) vai \(29\) dienas.
Pavasaris
Весна.png
Martā ir \(31\) diena.
Aprīlī ir \(30\) dienas.
Maijā ir \(31\) diena.
Vasara
Лето.png
Jūnijā ir \(30\) dienas.
Jūlijā ir \(31\) diena.
Augustā ir \(31\) diena.
Rudens
Осень.png
Septembrī ir \(30\) dienas.
Oktobrī ir \(31\) diena.
Novembrī ir \(30\) dienas.
Ziema
Зима.png
Decembrī ir \(31\) diena.
Svarīgi!
Vienā gadā ir \(365\) dienas, taču vienu reizi četros gados tam ir \(366\) dienas. To sauc par garo gadu. Garajā gadā februārī ir \(29\) dienas.
Lai atcerētos, kuros mēnešos ir \(30\) dienas, vari iemācīties šādu skaitāmrindiņu AP JŪN SE NO.
Ja uzdevumā nav nosaukts konkrēts mēnesis, pieņem, ka mēnesī ir \(30\) dienas, bet gadā \(365\) dienas.