Svarīgi!
Laika noteikšanai cilvēki izmanto dažādu veidu pulksteņus.
Analogais (mehāniskais) un digitālais (elektroniskais) pulkstenis
 
15_00 (2).png  dig_03.png
 
Analogajā pulkstenī īsais rādītājs norāda stundas, bet garais rādītājs norāda minūtes. Bieži pulksteņiem ir arī trešais rādītājs, kurš ir šaurāks, tas kustās diezgan ātri un norāda sekundes.
 
YCUZD_221205_3083_pulkstenis_ar_skaidrojumiem.svg
 
Diennaktī ir \(24\) stundas, bet pulkstenī redzamas tikai \(12\) stundas. Viena diennakts ir pagājusi tad, kad stundu rādītājs ir veicis \(2\) pilnus apļus.
 
2.png
Svarīgi!
Pulksten \(1.00\) un pulksten \(13.00\) rādītāji analogajā pulkstenī ir novietoti vienādi.
\(1.00\)
\(13.00\)
13_00.png
13_00.png
 
Digitālā pulkstenī cipari, kuri atrodas kreisajā pusē, norāda stundas, bet cipari, kuri atrodas labajā pusē, norāda minūtes.
 
digi_atgadne.png
 
Svarīgi!
Ja ir nakts, digitālais pulkstenis rāda \(1.00\), ja ir diena, pulkstenis rāda \(13.00\).
\(1.00\)
\(13.00\)
dig_01.png
dig_13.png
 
Hronometru izmanto, lai mērītu notikuma ilgumu, piemēram, skriešanas sacensībās.
 
hronometr1.png