10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Laika mēri
2. Pulkstenis. Hronometrs
3. Kalendārs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laika mēri, to sakarības 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, ka laika mērvienības ir sekunde, minūte, stunda, diena, nedēļa, mēnesis, gads. Zina, ka tās grupē dažādi - gan pa 60, gan pa 7, gan pa 12, gan pa 30.
2. Laika mērvienības 2. izziņas līmenis zema 7 p. Zina, ka laika mērvienības ir sekunde, minūte, stunda, diena, nedēļa, mēnesis, gads. Prot tās sakārtot augošā un dilstošā secībā.
3. Laika mēru salīdzināšana 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot salīdzināt laika mērvienības.
4. Laika mērī ikdienā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, cik daudz var paveikt vienā stundā, minūtē, sekundē – noskriet, izlasīt, uzrakstīt, nopīt (aukliņu), notamborēt (pīnīti) u. tml.
5. Minūšu nolasīšana pulkstenī 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa, pieraksta pulksteņa laiku no analogā pulksteņa ar precizitāti līdz minūtei.
6. Laika noteikšana ar precizitāti līdz 1 minūtei 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nolasa, pieraksta pulksteņa laiku no analogā pulksteņa ar precizitāti līdz minūtei.
7. Laiks mehāniskā un elektroniskā pulkstenī (stundas, pusstundas) 2. izziņas līmenis zema 3 p. Nolasa, pieraksta pulksteņa laiku no digitālā un analogā pulksteņa (ar precizitāti līdz minūtei), no hronometra.
8. Laiks mehāniskā un elektroniskā pulkstenī (ar precizitāti līdz 5 minūtēm) 2. izziņas līmenis zema 3 p. Nolasa, pieraksta pulksteņa laiku no digitālā un analogā pulksteņa (ar precizitāti līdz minūtei), no hronometra.
9. Pulksteņa laiks (24 stundu formāts) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot nolasīt pulksteni 24 stundu formātā, sasaistot ar dienas daļām.
10. Laiks hronometrā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot nolasīt laika mērījumu no hronometra.
11. Dienas pēc kārtas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, nedēļas dienas pēc kārtas.
12. Dienas pēc kārtas (vakar, šodien, rīt) 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Zina nedēļas dienas pēc kārtas, prot lietot vārdus "vakar", "šodien", "rīt".
13. Dienu skaits mēnešos 2. izziņas līmenis zema 6 p. Prot atrast informāciju kalendārā, grupē mēnešus pēc dienu skaita tajos.
14. Mēneši pēc kārtas 1. izziņas līmenis zema 6 p. Sakārto mēnešus secīgi pēc kārtas.
15. Mēneši pēc kārtas (pirms un pēc) 2. izziņas līmenis zema 2 p. Sakārto mēnešus secīgi pēc kārtas.
16. Datumi pēc kārtas (vakar, šodien, rīt) 3. izziņas līmenis zema 2 p. Prot nolasīt informāciju no kalendāra.
17. Datums ielūgumā 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot nolasīt informāciju no ielūguma / afišas.
18. Intervāls pulkstenī (stundas) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pazīst pulksteni, zina kā noteikt laika intervālu pulkstenī.
19. Intervāls pulkstenī (minūtes) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pazīst pulksteni, zina kā noteikt laika intervālu pulkstenī.
20. Cik rādīja pulkstenis pirms 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka dotā pulksteņa laiku un prot pateikt, cik tas rādīja pirms stundas.
21. Situāciju uzdevums (minūtes) 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina notikuma ilgumu minūtēs.
22. Notikuma sākums, beigas, ilgums (tabula) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa pulksteņa laiku no mehāniska pulksteņa, nosaka notikuma ilgumu.
23. Situāciju uzdevums (laika aprēķināšana) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt notikuma sākuma un beigu laiku, ilgumu.
24. Situāciju uzdevums (analogs pulkstenis bez cipariem) 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt notikuma sākuma un beigu laiku. Prot nolasīt analogu pulksteni bez cipariem.
25. Laika mērvienību pārveidojumi (dienas, nedēļas) 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Veic laika mērvienību pārveidojumus.
26. Situāciju uzdevums (gadi, mēneši) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veic laika mērvienību pārveidojumus.
27. Informācijas meklēšana kalendārā vai pulkstenī 2. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, kur meklēt informāciju par laiku dažādās ikdienas situācijās.
28. Pulkstenis un dienas daļas 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Prot nolasīt laiku no elektroniska pulksteņa, izprot laika saistību ar dienas daļām un katrā daļā veicamajām darbībām.
29. Autobusu saraksts 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot nolasīt informāciju no sarakstiem, aprēķināt notikuma ilgumu.
30. Kinoteātra afiša (laika rēķini) 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot nolasīt informāciju no kinoteātra seansu saraksta, prot aprēķināt notikuma ilgumu.
31. Datuma noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot atrast nepieciešamo informāciju kalendārā.
32. Dienas plānošana, laika rēķini 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Veic aprēķinus ar laika mērvienībām, prot nolasīt pulksteni, zina pulksteņa un dienas daļu saistību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pulksteņa laiks ar precizitāti līdz 1 minūtei Citi augsta 2 p. Nolasa, pieraksta pulksteņa laiku no analogā pulksteņa ar precizitāti līdz minūtei.
2. Pulksteņa laiks un dienas daļa Citi vidēja 2 p. Prot nolasīt pulksteņa laiku no digitāla un analoga pulksteņa 24 stundu formātā.
3. Laiks hronometrā, laika aprēķināšana Citi vidēja 3 p. Prot nolasīt laika mērījumu no hronometra.
4. Kalendārs, mēneši, dienas Citi augsta 3 p. Prot atrast nepieciešamo informāciju kalendārā.
5. Situāciju uzdevums par laiku Citi vidēja 2 p. Prot aprēķināt notikuma ilgumu.
6. Vilcienu saraksts (laika rēķini) Citi vidēja 2 p. Prot atrast informāciju tabulā, aprēķināt notikuma ilgumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laiks, laika rēķini 00:40:00 vidēja 14 p. Tiek pārbaudīta prasme salīdzināt laika mērvienības; nolasīt pulksteņa laiku 24 stundu formātā ar precizitāti līd 1 minūtei un saistīt to ar dienas daļām; veikt aprēķinus ar laika mērvienībām; aprēķināt notikuma sākuma un beigu laiku, ilgumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Laiks, laika rēķini un plānošana 00:40:00 augsta 14 p. Tiek pārbaudīta presme nolasīt analogu un digitālu pulksteni 24 stundu formātā un sasaistīt ar dienas daļām; noteikt sākuma un beigu laiku, ilgumu; plānot laiku, nolasot informāciju no tabulām un sarakstiem; veikt aprēķinus ar laika mērvienībām ar sadzīvi saistītos kontekstos.