ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina skaitļus

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Veselas izteiksmes reizināšana ar algebrisku daļu

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina skaitļus, mainīgos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Algebriskas daļas reizināšana ar veselu izteiksmi, pakāpju saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina pakāpes un skaitļus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Algebriskas daļas reizināšana ar veselu izteiksmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Algebrisku daļu reizināšana, saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Algebrisku daļu reizināšana, mainīgo saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Algebrisku daļu reizināšana, saīsinot skaitītājus un saucējus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Algebrisku daļu reizināšana, saīsinot skaitītāju un saucēju (arī formula)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Algebrisku daļu reizināšana (skaitītājā binoms, saucējā binoma kvadrāts) I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Algebrisku daļu reizināšana (skaitītājā binoms, saucējā binoma kvadrāts) II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Algebrisku daļu reizināšana (skaitītājā kvadrātu starpība, saucējā starpības kvadrāts)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Veselas izteiksmes reizināšana ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Algebrisku daļu kāpināšana (skaitītājā un saucējā pakāpe)

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Negatīvas algebriskas daļas kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Algebriskas daļas kāpināšana (skaitītājā binoms)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Algebriskas daļas dalīšana ar veselu izteiksmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Algebrisku daļu dalīšana, saīsinot pakāpes un skaitļus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Algebrisku daļu dalīšana, saīsinot mainīgos, skaitļus un polinomus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Veselas izteiksmes dalīšana ar algebrisku daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Veselas izteiksmes dalīšana ar algebrisku daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Algebrisku daļu dalīšana (dalīšanas darbība ar daļu)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Daļu un veselu izteiksmju reizināšana un dalīšana (atbilžu savietošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
25. Vienādības papildināšana, lai iegūtu identitāti

Grūtības pakāpe: augsta

1
26. Algebrisku daļu reizināšana, ja skaitītāji un saucēji ir pakāpes ar mainīgajiem arī kāpinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

1
27. Izteiksmju reizināšana un dalīšana (izteiksmes ir algebriskas daļas)

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Algebrisku daļu reizināšana (vienkāršāki piemēri)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Algebrisku daļu reizināšana (grūtāki piemēri)

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Algebrisku daļu kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Algebrisku daļu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

11
5. Algebrisku daļu reizināšana, dalīšana un kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem