Teorija

Uzdevumi

1. Skaitlisku daļu, ar vienādiem saucējiem, summa

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Skaitlisku daļu summa, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Skaitlisku daļu starpība

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucējā ir tikai mainīgais

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji ir vienādi monomi (skaitlis un mainīgais)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji ir vienādi mainīgie

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji vienādi binomi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji vienādi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir vienādi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Algebrisku daļu atņemšana, saīsināšana un vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Algebrisku daļu saskaitīšana, saīsināšana un vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Algebrisku daļu atņemšana un vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Algebrisku daļu saskaitīšana un vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir pretējas izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Daļu atņemšana, ja saucēji pretējas izteiksmes un vērtības aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Trīs algebrisku daļu summa, ja saucēji ir pretējas izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Algebrisku daļu starpība, ja saucēji ir dažādi monomi

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji ir dažādi monomi ar savstarpējiem pirmskaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Algebrisku daļu summa ar dažādiem monomiem saucējos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Daļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji ir dažādi monomi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
21. Algebrisku daļu starpība, ja saucēji ir dažādi monomi ar skaitļiem un pakāpēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Daļu summa, ja saucēji ir dažādi monomi - pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Daļu summa, ja saucēji ir monoms un binoms

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir vienkārši binomi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir binoms un binoma kvadrāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir dažādi binomi, ko var sadalīt reizinātājos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
27. Algebrisku daļu saskaitīšana, lietojot saucēju sadalīšanu reizinātājos un zīmju maiņas likumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir binomi ar kvadrātu starpību

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. Algebrisku daļu summa, ja saucēji ir otrās pakāpes binomi

Grūtības pakāpe: augsta

2
30. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir otrās pakāpes binomi

Grūtības pakāpe: augsta

3
31. Algebriskas daļas un veselas izteiksmes starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Algebriskas daļas un veselas izteiksmes saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. Racionāla daļveida izteiksme. Visas darbības

Grūtības pakāpe: augsta

4
34. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji ir pakāpes ar mainīgo kāpinātājā

Grūtības pakāpe: augsta

2
35. Algebrisku daļu atņemšana ar mainīgajiem arī kāpinātājos

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Algebrisku daļu saskaitīšana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Izteiksmes kopsaucējs (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Algebriskas daļas (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem