Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana, ja to saucēji ir vienādas vai pretējas izteiksmes Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana, ja to saucēji ir vienādas vai pretējas izteiksmes
2. Algebrisko daļu saskaitīšana vai atņemšana, ja to saucēji ir dažādi monomi Algebrisko daļu saskaitīšana vai atņemšana, ja to saucēji ir dažādi monomi
3. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana, ja to saucēji ir dažādi polinomi Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana, ja to saucēji ir dažādi polinomi
4. Racionālas izteiksmes Racionālas izteiksmes jēdziens, darbības ar sarežģītākām racionālām izteiksmēm

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitlisku daļu, ar vienādiem saucējiem, summa 1. izziņas līmenis zema 2p. 5. klases atkārtojums
2. Skaitlisku daļu summa, ja saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucēji ir savstarpēji pirmskaitļi. Līdz 16. Atkārtojums no 5. klases
3. Skaitlisku daļu starpība 1. izziņas līmenis zema 2p. Ja viens saucējs satur otru kā reizinātāju. Kopsaucējs līdz 60. Atkārtojums no 5. klases
4. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucējā ir tikai mainīgais 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaita algebriskas daļas, kuru saucēji ir vienādi, un skaitītāji ir monomi
5. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji ir vienādi monomi (skaitlis un mainīgais) 2. izziņas līmenis zema 1p. Saskaita daļas, kurām vienādi saucēji un saīsina ar skaitli
6. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji ir vienādi mainīgie 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saskaita daļas, kurām vienādi saucēji un savelk līdzīgos locekļus
7. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji vienādi binomi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atņem daļas, kurām vienādi saucēji un atņem binomu, pirms kura mīnusa zīme
8. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saskaita daļas, kurām saucēji ir vienādi, savelk lidzīgos locekļus
9. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atņem algebriskas daļas, saīsinot skaitītāju un saucēju, kur skaitītājā veidojas kvadrātu starpība
10. Algebrisku daļu atņemšana, saīsināšana un vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atņem algebriskas daļas, saīsina un aprēķina izteiksmes vērtību
11. Algebrisku daļu saskaitīšana, saīsināšana un vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Saskaita algebriskas daļas, saīsina un aprēķina izteiksmes vērtību
12. Algebrisku daļu atņemšana un vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atņem daļas, saīsina un aprēķina izteiksmes vērtību
13. Algebrisku daļu saskaitīšana un vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Saskaita daļas, saīsina un aprēķina izteiksmes vērtību
14. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir pretējas izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atņem algebriskas daļas, kuru saucēji ir pretējas izteiksmes
15. Daļu atņemšana, ja saucēji pretējas izteiksmes un vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atņem daļas, kuru saucēji ir pretējas izteiksmes un aprēķina izteiksmes vērtību
16. Trīs algebrisku daļu summa, ja saucēji ir pretējas izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Saskaita 3 algebriskas daļas, kuru saucēji ir pretējas izteiksmes
17. Algebrisku daļu starpība, ja saucēji ir dažādi monomi 1. izziņas līmenis zema 1p. Atņem algebriskas daļas, kuru saucēji ir dažādi monomi
18. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji ir dažādi monomi ar savstarpējiem pirmskaitļiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaita algebriskas daļas, kuru saucēji ir dažādi monomi ar savstarpējiem pirmskaitļiem
19. Algebrisku daļu summa ar dažādiem monomiem saucējos 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saskaita algebriskas daļas, kuru saucēji ir dažādi monomi
20. Daļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji ir dažādi monomi 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Saskaita un atņem algebriskas daļas, kurām saucēji ir dažādi monomi ar burtu pakāpēm
21. Algebrisku daļu starpība, ja saucēji ir dažādi monomi ar skaitļiem un pakāpēm 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atņem algebriskas daļas, ja saucēji ir dažādi monomi ar skaitļiem un pakāpēm
22. Daļu summa, ja saucēji ir dažādi monomi - pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saskaita algebriskas daļas, kuru saucēji ir dažādi monomi - pakāpes
23. Daļu summa, ja saucēji ir monoms un binoms 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Saskaita algebriskas daļas, kuru saucēji ir monoms un binoms
24. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir vienkārši binomi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atņem algebriskas daļas, kuru saucēji ir vienkārši binomi
25. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir binoms un binoma kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atņem algebriskas daļas, kuru saucēji ir binoms un binoma kvadrāts
26. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir dažādi binomi, ko var sadalīt reizinātājos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atņem algebriskas daļas, kuru saucēji ir dažādi binomi, ko var sadalīt reizinātājos
27. Algebrisku daļu saskaitīšana, lietojot saucēju sadalīšanu reizinātājos un zīmju maiņas likumu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saskaita algebriskas daļas, lietojot saucēju sadalīšanu reizinātājos un zīmju maiņas likumu
28. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir binomi ar kvadrātu starpību 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atņem algebriskas daļas, kuru saucēji ir binomi ar kvadrātu starpību
29. Algebrisku daļu summa, ja saucēji ir otrās pakāpes binomi 3. izziņas līmenis augsta 2p. Saskaita algebriskas daļas, kuru saucēji ir otrās pakāpes binomi
30. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir otrās pakāpes binomi 3. izziņas līmenis augsta 3p. Atņem algebriskas daļas, kuru saucēji ir otrās pakāpes binomi
31. Algebriskas daļas un veselas izteiksmes starpība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. No algebriskas daļas atņem veselu izteiksmi
32. Algebriskas daļas un veselas izteiksmes saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaita algebrisku daļu un veselu izteiksmi
33. Racionāla daļveida izteiksme. Visas darbības 3. izziņas līmenis augsta 4p. Vienkāršo daļveida izteiksmi
34. Algebrisku daļu saskaitīšana, ja saucēji ir pakāpes ar mainīgo kāpinātājā 3. izziņas līmenis augsta 2p. Saskaita algebriskas daļas, kuru saucēji ir pakāpes ar mainīgo kāpinātājā
35. Algebrisku daļu atņemšana ar mainīgajiem arī kāpinātājos 3. izziņas līmenis augsta 2p. Atņem algebriskas daļas, kurām saucējos ir pakāpes ar mainīgajiem kāpinātājos

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu saskaitīšana (2019) Citi vidēja 1p. Prot vienādot algebrisku daļu saucējus
2. Izteiksmes kopsaucējs (2017) Citi zema 1p. Atrod kopsaucēju
3. Algebriskas daļas (2016) Citi vidēja 3p. Uzraksta kopīgo saucēju, uzraksta skaitītāja izteiksmi un aprēķina starpību

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir vienkārši binomi Citi vidēja 3p. Atņem algebriskas daļas, kuru saucēji ir vienkārši binomi
2. Algebrisku daļu atņemšana, izmantojot formulas daļu kopsaucēja noteikšanai Citi vidēja 2p. Atņem algebriskas daļas, izmantojot formulas daļu kopsaucēja noteikšanai
3. Agebrisku daļu summa, ja saucēji ir binomi un jālieto formulas un zīmju maiņas likums Citi vidēja 3p. Saskaita algebriskas daļas un lieto formulas un zīmju maiņas likumu
4. Algebrisku daļu un veselu izteiksmju saskaitīšana Citi vidēja 5p. Saskaita algebriskas daļas un veselas izteiksmes

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu saslaitīšana, ja saucēji ir vienādi monomi 00:20:00 vidēja 12p. Pārbaudi prasmi saskaitīt algebriskas daļas, kuru saucēji ir vienādi monomi
2. Algebrisku daļu atņemšana, ja saucēji ir vienādi monomi 00:20:00 vidēja 11p. Pārbaudi prasmi atņemt algebriskas daļas, kuru saucēji ir vienādi monomi
3. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji ir pretējas izteiksmes 00:15:00 vidēja 11p. Pārbaudi prasmi saskaitīt un atņemt algebriskas daļas, kuru saucēji ir pretējas izteiksmes
4. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji ir dažādi monomi 00:20:00 vidēja 13p. Pārbaudi prasmi saskaitīt un atņemt algebriskas daļas, kuru saucēji ir dažādi monomi
5. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji ir dažādi binomi 00:40:00 vidēja 21p. Pārbaudi prasmi saskaitīt un atņemt algebriskas daļas, kuru saucēji ir dažādi binomi
6. Algebrisku daļu saskaitīšana un atņemšana (dažādi piemēri) 00:40:00 vidēja 18p. Pārbaudi prasmi saskaitīt un atņemt algebriskas daļas