Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebrisko daļu reizināšana Algebrisko daļu reizināšana
2. Algebrisko daļu kāpināšana Algebrisko daļu kāpināšana
3. Algebrisku daļu dalīšana Algebrisku daļu dalīšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina skaitļus 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saīsina skaitļus un vienādo mainīgo
2. Veselas izteiksmes reizināšana ar algebrisku daļu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sareizina veselu izteiksmi ar algebrisku daļu un saīsina
3. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina skaitļus, mainīgos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sareizina daļas, reizinājumu vienkāršo, saīsinot skaitļus un pakāpes
4. Algebriskas daļas reizināšana ar veselu izteiksmi, pakāpju saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sareizina algebriskas daļas, saīsina skaitļus un pakāpes
5. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina pakāpes un skaitļus 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sareizina daļas, reizinājumu vienkāršo, saīsinot skaitļus un pakāpes
6. Algebriskas daļas reizināšana ar veselu izteiksmi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sareizina daļu ar veselu izteiksmi, reizinājumu vienkāršo
7. Algebrisku daļu reizināšana, saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sareizina daļas, skaitītāju un saucēju sadalot reizinātājos
8. Algebrisku daļu reizināšana, mainīgo saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sareizina algebriskas daļas, saīsina mainīgos
9. Algebrisku daļu reizināšana, saīsinot skaitītājus un saucējus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sareizina algebriskas daļas, saīsina tās, pirms tam skaitītājus un saucējus sadalot reizinātājos
10. Algebrisku daļu reizināšana, saīsinot skaitītāju un saucēju (arī formula) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sareizina algebriskas daļas, saīsina reizinājumu, lietojot kopīgā reizinātāja iznešanu pirms iekavām un formulu
11. Algebrisku daļu reizināšana (skaitītājā binoms, saucējā binoma kvadrāts) I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sareizina algebriskas daļas, saīsina reizinājumu
12. Algebrisku daļu reizināšana (skaitītājā binoms, saucējā binoma kvadrāts) II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sareizina algebriskas daļas, saīsina reizinājumu
13. Algebrisku daļu reizināšana (skaitītājā kvadrātu starpība, saucējā starpības kvadrāts) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sareizina algebriskas daļas, saīsina reizinājumu, lietojot kvadrātu starpību un starpības kvadrātu formulas
14. Veselas izteiksmes reizināšana ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veselu izteiksmi reizina ar algebrisku daļu, sadalot reizinātājos izteiksmes
15. Algebrisku daļu kāpināšana (skaitītājā un saucējā pakāpe) 2. izziņas līmenis zema 1 p. Kāpina algebrisku daļu, kurai skaitītājā un saucējā ir pakāpe
16. Negatīvas algebriskas daļas kāpināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kāpina negatīvu algebrisku daļu
17. Algebriskas daļas kāpināšana (skaitītājā binoms) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kāpina algebrisku daļu, kurai skaitītājā binoms
18. Algebriskas daļas dalīšana ar veselu izteiksmi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Algebrisku daļu dala ar veselu izteiksmi, saīsina pakāpes
19. Algebrisku daļu dalīšana, saīsinot pakāpes un skaitļus 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dala algebriskas daļas, saīsinot pakāpes un skaitļus
20. Algebrisku daļu dalīšana, saīsinot mainīgos, skaitļus un polinomus 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dala algebriskas daļas, sadalot reizinātājos skaitītāju un saucēju (kopīgais reizinātājs pirms iekavām)
21. Veselas izteiksmes dalīšana ar algebrisku daļu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dala veselu izteiksmi ar algebrisku daļu un saīsina, pirms tam sadalot reizinātājos
22. Veselas izteiksmes dalīšana ar algebrisku daļu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vesela izteiksme jādala ar daļu ( izteiksme uzrakstīta ar 2 daļas zīmēm)
23. Algebrisku daļu dalīšana (dalīšanas darbība ar daļu) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dala algebriskas daļas, kur dalīšana pierakstīta ar daļu
24. Daļu un veselu izteiksmju reizināšana un dalīšana (atbilžu savietošana) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Darbībai pievieno pareizo atbildi
25. Vienādības papildināšana, lai iegūtu identitāti 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Papildina vienādību, lai tā būtu identitāte
26. Algebrisku daļu reizināšana, ja skaitītāji un saucēji ir pakāpes ar mainīgajiem arī kāpinātājos 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Reizina algebriskas daļas, kuru skaitītāji un saucēji ir pakāpes ar mainīgajiem arī kāpinātājos
27. Izteiksmju reizināšana un dalīšana (izteiksmes ir algebriskas daļas) 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izvēlas pareizās atbildes izteiksmēm ar algebrisku daļu dalīšanu

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina pakāpes un skaitļus Citi vidēja 1 p. Sareizina daļas, reizinājumu vienkāršo, demonstrē izpratni par saīsināšanu
2. Algebrisku daļu reizināšana, saīsinot skaitītāju un saucēju un lietojot zīmju maiņas likumu Citi vidēja 1 p. Sareizina algebriskas daļas, saīsina reizinājumu, kopīgo reizinātāju iznesot pirms iekavām, lietojot formulu un zīmju maiņas likumu
3. Algebrisku daļu dalīšana, saīsinot mainīgos Citi vidēja 1 p. Dala algebriskas daļas, saīsinot mainīgos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebrisku daļu reizināšana (vienkāršāki piemēri) 00:25:00 vidēja 7 p. Pārbaudi prasmi reizināt algebriskas daļas
2. Algebrisku daļu reizināšana (grūtāki piemēri) 01:00:00 vidēja 10 p. Pārbaudi prasmi reizināt algebriskas daļas
3. Algebrisku daļu kāpināšana 00:15:00 vidēja 4 p. Pārbaudi prasmi kāpināt algebriskas daļas
4. Algebrisku daļu dalīšana 00:35:00 vidēja 11 p. Pārbaudi prasmi dalīt algebriskas daļas
5. Algebrisku daļu reizināšana, dalīšana un kāpināšana 00:40:00 vidēja 10 p. Pārbaudi prasmi reizināt, dalīt un kāpināt algebriskas daļas