Teorija

Uzdevumi

1. Caur diviem punktiem vilktas taisnes virziena koeficients k

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Taisnes virziena koeficienta k noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Caur punktu vilktas taisnes vienādojums, ja zināms k

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Caur punktu vilktas taisnes vienādojums, ja zināms k

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Taisnes vienādojums, ja zināms punkts un k

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Caur diviem punktiem vilktas taisnes vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Caur diviem punktiem vilktas taisnes vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Taisnes vispārīgais vienādojums no y=kx+b

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Taisnes vispārīgais vienādojums, ja y=kx+b

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Caur diviem punktiem novilktas taisnes vispārīgais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
11. Taisnes vienādojuma Ax+By+C=0 pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Taisnes vienādojuma Ax+By=0 pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Virziena koeficients no taisnes vispārīgā vienādojuma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Trijstūra malas vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Caur punktu vilktas taisnes vispārīgais vienādojums, ja zināms k

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Trijstūra mediānas vispārīgais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Paralēlas taisnes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Virziena koeficients no taisnes vispārīgā vienādojuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Paralēla taisne, kas vilkta caur dotu punktu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Atrod savstarpēji perpendikulāras taisnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Perpendikulāras taisnes virziena koeficients

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Perpendikulāra taisne, kas vilkta caur (0;0)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Perpendikulāra taisne, kas iet caur dotu punktu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Nosaka taišņu krustpunkta koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Sakarības, lai noteiktu attālumu no punkta līdz taisnei

Grūtības pakāpe: augsta

4
26. Kā pārbauda četrstūra īpašības

Grūtības pakāpe: augsta

5
27. Kā pārbauda trijstūra veidu

Grūtības pakāpe: augsta

3
28. Punktu kopas, kuri atrodas vienādā attālumā no punktiem,vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

5
29. Punktu kopas, kuri atrodas vienādā attālumā no punktiem,vienādojums II

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Taisnes vienādojums (2022)

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Divas taisnes. Attālums no punkta līdz taisnei

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Taisnes vienādojums un tā pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Taisnes īpašību un sakarību pielietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem