ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Lineāras funkcijas atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Konstruē lineāras funkcijas grafiku

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Lineāras funkcijas krustpunkts ar y asi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Lineāras funkcijas grafika izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Lineāras funkcijas izteiksmes izvēle pēc grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Funkcijas un argumenta pieaugums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Funkcijas un argumenta pieaugums II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Funkcijas un argumenta pieaugums III

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Funkcijas pieauguma noteikšana bez grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Ražošanas izmaksu pieaugums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Preču pieprasījums pēc cenas pieauguma

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Koordinātas vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Funkcija par atlikušo degvielu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Lineāras funkcijas nulles noteikšana bez grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Lineāras funkcijas monotonitāte

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Lineāras funkcijas pieaugums (2015. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Grafika nolasīšana (2015.g.)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Lineāra funkcija (2014. g.)

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Lineāras funkcijas parametru noteikšana (2009. g.)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Funkcijas un argumenta pieaugums

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Lineāra funkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem