ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Ja doti divi punkti M1x1;y1 un  M2x2;y2, kas pieder taisnei, var uzrakstīt taisnes vienādojumu.
Caur diviem punktiem novilktas taisnes *vienādojums xx1x2x1=yy1y2y1
Ja kāds no saucējiem ir vienāds ar nulli, tad vienādojumam nav jēgas.
 
Ja x2x1=0, tad taisne ir paralēla \(Oy\) asij un taisnes vienādojums ir x=x1.
 
Ja y2y1=0, tad taisne ir paralēla \(Ox\) asij un taisnes vienādojums ir y=y1.
Piemērs:
Sastādi taisnes vienādojumu, ja tā iet caur punktiem A(3;-2) un B(5;1).
Ievietojam punktu koordinātas vienādojumā
xxAxBxA=yyAyByAx353=y-21-2x32=y+23
 
Pārveidojot, iegūst taisnes vispārīgo vienādojumu
x32=y+233x3=2y+23x9=2y+43x2y13=0
 
Izsakot mainīgo \(y\), var iegūt lineāras funkcijas analītisko izteiksmi formā \(y=kx+b.\)
3x2y13=02y=3x+13|:2y=3x2132
Redzam, ka virziena koeficients k=32 un krustpunkts ar \(Oy\) asi ir 132=6,5
* augstākajā matemātikā šādā veidā pierakstītu taisnes vienādojumu sauc par taisnes kanonisko vienādojumu.