ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Noskaidrosim, kā var iegūt taisnes vienādojumu \(y=kx+b\), ja taisne iet caur dotu punktu \(P(x;y)\) un ir zināms tās virziena koeficients \(k\).
 
Sastādīsim vienādojumu taisnei, kas iet caur punktu \(P(3;-4)\) un šīs taisnes virziena koeficients k=5.  
Risinājums.
Izmanto taisnes vienādojumu ar virziena koeficientu y=kx+b.
Virziena koeficients ir zināms: k=5.
Lai aprēķinātu koeficienta \(b\) vērtību, vienādojumā y=kx+b ievieto dotā punkta \(x\) un \(y\) vērtības, \(P(x; y) =(3;-4).\)
 
4=53+b4=15+bb=19
Tātad taisnes vienādojums ir y=5x19.
Caur doto punktu novilktas taisnes vienādojumu, ja dots virziena koeficients \(k\), nosaka sekojoši:
  • izvēlas taisnes vienādojumu y=kx+b,
  • aprēķina koeficienta b vērtību, ievietojot koeficienta \(k\) vērtību un taisnes punkta \((x; y)\) koordinātas.
  • uzraksta vienādojumu, ievietojot y=kx+b koeficientu \(k\) un \(b\) vērtības.
Tomēr tas nav vienīgais risinājuma veids. Tālāk aplūkosim, kā vēl var uzrakstīt taisnes vienādojumu, ja taisne iet caur dotu punktu \(P(x;y)\) un ir zināms tās virziena koeficients \(k\).