Noskaidrosim, kā var iegūt vienādojumu taisnei, kura iet caur dotu punktu un ir zināms tās virziena koeficients.
 
Sastādīsim vienādojumu taisnei, kas iet caur punktu \(P(3;-4)\) un šīs taisnes virziena koeficients k=5.
  
Risinājums.
Izmanto taisnes vienādojumu ar virziena koeficientu y=kx+b.
Virziena koeficients k ir zināms, k=5. Lai aprēķinātu koeficienta \(b\) vērtību, vienādojumā y=kx+b ievieto dotā punkta \(x\) un \(y\) vērtības, \(P(x; y) =(3;-4).\)
4=53+b4=15+bb=19
Tātad taisnes vienādojums ir y=5x19.
 
Izmantojot šo vienādojumu, viegli iegūt taisnes vispārīgo vienādojumu, kuru pieraksta formā Ax+By+C=0.
Dotās taisnes vispārīgais vienādojums ir 5xy19=0
 
Caur doto punktu novilktas taisnes vienādojumu, ja dots virziena koeficients k, nosaka sekojoši:
  • izvēlas taisnes vienādojumu y=kx+b,
  • aprēķina koeficienta \(b\) vērtību, ievietojot koeficienta \(k\) vērtību un taisnes punkta \((x; y)\) koordinātas.
  • uzraksta vienādojumu, ievietojot y=kx+b koeficientu \(k\) un \(b\) vērtības.
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa, JTV skolotāja