Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata apguves norise. Taisnes vienādojums
3. Temata apguves norise. Taisnes uzdošanas veidi un to lietojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Taisnes vispārīgais vienādojums Ax+By+C=0
3. Caur diviem punktiem novilktas taisnes vienādojums Formula un piemērs. Taisnes kanoniskais vienādojums.
4. Caur diviem punktiem vilktas taisnes virziena koeficients Sakarība, ar kuru iegūst k un piemēri, kā to izmanto
5. Taisnes vienādojums, ja zināms k un punkts Caur doto punktu novilktas taisnes vienādojums, ja dots virziena koeficients k
6. Divu taišņu perpendikularitātes nosacījums Likums un piemērs
7. Kā aprēķina attālumu no punkta līdz taisnei Kā nosaka attālumu no punkta līdz taisnei. Doti 4 risinājuma soļi
8. Kopsavilkums par taisnes vienādojumiem M.O.6.2.6. Formulē saistību starp taisni, kas uzdota ar vispārīgo vienādojumu Ax + By + C = 0, un vektoru, kura koordinātas ir (A; B), lieto to figūru īpašību noteikšanai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Caur diviem punktiem novilktas taisnes vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dotas 2 punktu koordinātas. Vienādojumu atstāj kā daļu vienādību
2. Caur diviem punktiem novilktas taisnes vispārīgais vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Jāuzraksta taisnes vispārīgais vienādojums Ax+By+C=0, ja doti 2 punkti
3. Taisnes vienādojuma Ax+By+C=0 pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas raksturojumu taisnēm Ax+C=0 vai By+C=0
4. Taisnes vienādojuma Ax+By=0 pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas raksturojumu taisnei Ax+ By=0
5. Virziena koeficients no taisnes no vispārīgā vienādojuma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. No vienādojuma Ax+By+C=0 nosaka virziena koeficientu
6. Trijstūra malas vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lieto taisnes vienādojumu caur diviem punktiem un nosaka taisnes virziena koeficientu
7. Caur diviem punktiem vilktas taisnes virziena koeficients k 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Doti divi punkti, nosaka tikai k
8. Taisnes virziena koeficienta noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka k, ja taisne iet caur koordinātu sākumpunktu un punktu M
9. Caur punktu vilktas taisnes vienādojums, ja zināms k 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Caur doto punktu novilktas taisnes vienādojums, ja dots virziena koeficients k
10. Caur punktu vilktas taisnes vispārīgais vienādojums, ja zināms k 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Caur doto punktu novilktas taisnes vienādojums Ax+By+C=0, ja dots virziena koeficients k
11. Trijstūra mediānas vispārīgais vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Dotas trijstūra virsotņu koordinātas. Nosaka malas viduspunktu un lieto caur diviem punktiem vilktas taisnes vienādojumu.
12. Atrod savstarpēji paralēlas taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noteikt, kuras lineārās funkcijas ir savstarpēji paralēlas.
13. Atrod savstarpēji perpendikulāras taisnes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atrod perpendikulāru taisni, ja dotās taisnes virziena koeficients ir vesels skaitlis
14. Perpendikulāras taisnes virziena koeficients 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina perpendikulāras taisnes k, ja dotās taisnes k ir decimāldaļa
15. Nosaka taišņu krustpunkta koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dotas funkcijas y=ax+b un y=mx
16. Sakarības, lai noteiktu attālumu no punkta līdz taisnei 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izvēlas sakarības, kā nosaka attālumu no punkta līdz taisnei
17. Kā pārbauda četrstūra īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Formulu izvēle, lai noteiktu malu garumus, paralelitāti un perpendikularitāti. Dotas pareizas un nepareizas formulas
18. Kā pārbauda trijstūra veidu 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Formulu izvēle, lai noteiktu malu garumu un perpendikularitāti. Dotas pareizas un nepareizas formulas

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pazīst savstarpēji perpendikulāras taisnes Citi vidēja 1p. Dotās taisnes virziena koeficients ir daļa
2. Perpendikulāras taisnes virziena koeficients Citi vidēja 1p. Aprēķina perpendikulāras taisnes k
3. Taisnes vispārīgais vienādojums Citi vidēja 2,5p. Doti 2 punkti. Jāuzraksta taisnes vispārīgais vienādojums Ax+By+C=0
4. Taisnes vienādojums ar virziena koeficientu Citi vidēja 1p. Caur doto punktu novilktas taisnes vienādojums, ja dots virziena koeficients k
5. Caur diviem punktiem novilktas taisnes vienādojums Citi vidēja 1p. Dotas 2 punktu koordinātas. Vienādojumu atstāj kā daļu vienādību
6. Četrstūra īpašības, ja dotas virsotņu koordinātas Citi vidēja 4p. Formulu izvēle. Dotas pareizas un nepareizas formulas
7. Taisnes vienādojuma Ax+By+C=0 pētīšana Citi vidēja 1p. Izvēlas raksturojumu taisnei Ax- By=0
8. Soļi, lai noteiktu attālumu no punkta līdz taisnei Citi vidēja 4p. Izvēlas pareizā secībā 4 risinājuma soļus

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnes vienādojums un tā pētīšana 00:30:00 vidēja 9p. Prot uzrakstīt taisnes vienādojumu 3 veidos. Pēta vienādojumu Ax+By+C=0 speciālgadījumus
2. Divas taisnes. Attālums no punkta līdz taisnei 00:30:00 vidēja 11p. Prot noteikt perpendikularitāti, aprēķina taisnes brīvo locekli, nosaka taišņu krustpunktu. Aprēķina attālumu starp diviem punktiem. Nosaka soļus, kā aprēķina attālumu no punkta līdz taisnei
3. Taisnes īpašību un sakarību pielietojums 00:40:00 vidēja 18p. Mediānas aprēķināšana. Trijstūra un četrstūra veida noteikšana

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnes vispārīgais vienādojums un tā pētīšana 00:25:00 vidēja 7p. Teorija. Uzraksta caur diviem punktiem vilktas taisnes vienādojumu. Pēta vienādojumu, ja C=0, ja A=0 vai B=0. Nosaka virziena koeficientu no vispārīgā vienādojuma.
2. Taisnes virziena koeficients 00:30:00 vidēja 7p. Teorija un uzdevums, kā nosaka virziena koeficientu, ja doti 2 punkti. Teorija un uzdevums, kā nosaka taisnes vienādojumu, ja dots punkts un k.
3. Attālums no punkta līdz taisnei. Sagatavošanās 00:30:00 vidēja 15p. Sagatavošanās uzdevumi un teorija, lai prastu noteikt attālumu no punkta līdz taisnei. Perpendikularitāte, taisnes vienādojums ar virziena koeficientu, krustpunkta koordinātas, attālums starp diviem punktiem. Soļu atpazīšana, lai noteiktu attālumu no punkta līdz taisnei. Rekomendācija: pēc šī darba skolotājs uzdod savu uzdevumu, kuru skolēns pilda uz lapas pilnā pierakstā: aprēkina attālumu no dota punkta līdz taisnei.
4. Taisnes virziena koeficients un figūru īpašības 00:30:00 vidēja 16p. Trijstūra malu garumi, trijstūra veids. Teorija un uzdevums, kurā nosaka taisnes virziena koeficientu, ja doti divi punkti. Pazīst paralēlas taisnes, perpendikulāras taisnes. Sagatavošanās četrstūra īpašību pētīšanai. Rekomendācija: pēc darba skolēni izpēta konkrēta trijstūra un četrstūra īpašības, ja dotas visas virsotnes