Teorija

Uzdevumi

1. Kopīgais darbs (bez vienādojuma)

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Kopīgais darbs (vienkāršs daļveida vienādojums)

Grūtības pakāpe: augsta

4
3. Daļveida vienādojums. Teksta uzdevums par baseinu

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. Daļveida vienādojums. Teksta uzdevums par ražas vākšanu

Grūtības pakāpe: augsta

4
5. Kopīgais darbs (daļveida vienādojums). Caurules

Grūtības pakāpe: augsta

5
6. Kopīgais darbs (daļveida vienādojums). Galdnieki

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Kopīgais darbs (daļveida vienādojums). Ūdens ieplūde un izplūde

Grūtības pakāpe: augsta

5
8. Kopīgais darbs (daļveida vienādojums). Baseins

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Kustības ātrums straumē V

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Plānotais un faktiskais. Kravnesība

Grūtības pakāpe: augsta

6
11. Plānotais un faktiskais. Objektu skaits laikā

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Laiku starpība, braucot turp un atpakaļ pa upi

Grūtības pakāpe: augsta

5
13. Kustība pa upi. Laiku summa.

Grūtības pakāpe: augsta

5
14. Kustība. Ātruma palielināšana, lai pagūtu laikā

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Teksta uzdevums par kustību (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Kustības uzdevums. Daļveida vienādojums (2018)

Grūtības pakāpe: augsta

5
3. Plānotais un faktiskais (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Uzdevumi par Kopīgo darbu

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Plānotais un faktiskais

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Kustību uzdevumi

Grūtības pakāpe: augsta

15

Materiāli skolotājiem