10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:16:00
1. Teksta uzdevumi 1 p.
2. Teksta uzdevumi 2 p.
3. Plānotais un faktiskais. Strādnieka darbs 5 p.