Teorija

Uzdevumi

1. Definīcijas apgabala noteikšana I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Definīcijas apgabala noteikšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Daļas vienādība ar 0. Risinām kopā!

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Daļas vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Daļas vienādība ar 0. Kvadrātu starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Daļas vienādība ar 0. Skaitītājā reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
7. Daļas vienādība ar 0. Otrās pakāpes binomi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Racionālas daļas vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Atkārtojums. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Vesels racionāls vienādojums I

Grūtības pakāpe: zema

3
11. Vesels racionāls vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums I

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Algebriskas daļas vienādība ar skaitli. Proporcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Algebrisku daļu vienādība. Proporcijas izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Daļveida vienādojums. Vienādi saucēji I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Daļveida vienādojums, ja saucēji ir pretējas izteiksmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Vienkāršs daļveida racionāls vienādojums III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums IV

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Daļveida racionāls vienādojums un definīcijas apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Daļveida racionāls vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Daļveida racionāls vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Daļveida racionāls vienādojums III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Daļveida vienādojumu sakņu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Vesels racionāls vienādojums ar parametru I

Grūtības pakāpe: augsta

4
27. Vesels racionāls vienādojums ar parametru II

Grūtības pakāpe: augsta

4
28. Racionāla daļa ar parametru

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Izteikšana no formulas (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Daļveida vienādojums (2009)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Daļveida vienādojumi I

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Daļveida vienādojumi II

Grūtības pakāpe: vidēja

15
3. Daļveida vienādojumi. Radoši uzdevumi

Grūtības pakāpe: augsta

15,5

Materiāli skolotājiem