Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļveida izteiksmes definīcijas apgabals Daļveida izteiksmes definīcijas apgabals (teorija un piemēri)
2. Daļveida racionāli vienādojumi Vienādojumi ar nezināmo saucējā
3. Daļveida vienādojumi, kuros labajā pusē ir 0 Vienādojumi ar mainīgo saucējā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcijas apgabala noteikšana I 1. izziņas līmenis zema 1p. Saucējā lineāra izteiksme
2. Definīcijas apgabala noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Noliegums. Kvadrātvienādojums
3. Daļas vienādība ar 0. Risinām kopā! 1. izziņas līmenis zema 2p. (a+x)/(x+a)=0. Izpratne par definīcijas apgabalu
4. Daļas vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1p. (a+x)/(x-a)=0
5. Daļas vienādība ar 0. Kvadrātu starpība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Skaitītājā kvadrātu starpība. Strukturēts uzdevums. Izpratne par definīcijas apgabalu
6. Daļas vienādība ar 0. Skaitītājā reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Skaitītājā binomu reizinājums, saucējā kvadrātu starpība. Definīcijas apgabals un pārbaude
7. Daļas vienādība ar 0. Otrās pakāpes binomi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaitītājā nepilnais kvadrātvienādojums, saucējā kvadrātu starpība. Definīcijas apgabals un pārbaude
8. Racionālas daļas vienādība ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana (a=1, b<0), saucējā nepilnais kvadrātvienādojums
9. Atkārtojums. Vjeta teorēma 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīt Vjeta teorēmu
10. Vesels racionāls vienādojums I 1. izziņas līmenis zema 3p. Saucēji veseli skaitļi
11. Vesels racionāls vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Saucēji veseli skaitļi
12. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums I 1. izziņas līmenis zema 2p. Kreisajā pusē tikai skaitlis, lineārs vienādojums
13. Algebriskas daļas vienādība ar skaitli. Proporcija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucējā binoms. Risina kā proporciju
14. Algebrisku daļu vienādība. Proporcijas izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Risina kā proporciju. Prot binomu reizināšanu. Nepilnais kvadrātvienādojums - sadalīšana reizinātājos.
15. Daļveida vienādojums. Vienādi saucēji I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Labajā pusē skaitlis. Risina lineāru vienādojumu
16. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. a - b/x = c. Sakne ir vesels skaitlis
17. Daļveida vienādojums, ja saucēji ir pretējas izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Maina zīmi otrai daļai. Pilnais kvadrāts
18. Vienkāršs daļveida racionāls vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saucēji jau ir vienādi. Kvadrātvienādojuma atrisināšana (a nav 1). Viena sakne nepieder definīcijas apgabalam
19. Vienkāršs racionāls daļveida vienādojums IV 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saucējā tikai x un nx. Saknes skaitītājs ir dots. Ja skolēni risina burtnīcā, jāprasa atbildi izteikt kā jauktu skaitli
20. Daļveida racionāls vienādojums un definīcijas apgabals 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lineārs vienādojums
21. Daļveida racionāls vienādojums I 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Daļveida vienādojuma atrisināšana (saucēju vienādošana)
22. Daļveida racionāls vienādojums II 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Daļveida vienādojuma ar dažādiem saucējiem atrisināšana un definīcijas kopas noteikšana
23. Daļveida racionāls vienādojums III 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Daļveida vienādojums, kuru var risināt izmantojot proporcijas pamatīpašību
24. Daļveida vienādojums 2. izziņas līmenis augsta 3p. Daļveida vienādojuma atrisināšana un definīcijas kopas noteikšana
25. Daļveida vienādojumu sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratnei par daļveida vienādojumu definīcijas apgabalu
26. Vesels racionāls vienādojums ar parametru I 3. izziņas līmenis augsta 4p. x/a=skaitlis
27. Vesels racionāls vienādojums ar parametru II 3. izziņas līmenis augsta 4p. x/(a-skaitlis)=skaitlis
28. Racionāla daļa ar parametru 3. izziņas līmenis augsta 4p. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, saucējā x-a

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izteikšana no formulas (2019) Citi vidēja 1p. Izsaka no formulas 1/F=1/d+1/f. 1.daļas 4. uzd.
2. Daļveida vienādojums (2009) Citi zema 1p. Eksāmens

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vesels racionāls vienādojums Citi zema 3p. Saucējos tikai skaitļi. Risina lineāru vienādojumu
2. Daļveida vienādojums. Vienādi saucēji Citi vidēja 3p. Skaitītājā kvadrātvienādojums (Vjeta teorēma), saucējā otrās pakāpes binoms. Definīcijas apgabals un pārbaude
3. Daļas vienādība ar skaitli (ar vārdiem) Citi vidēja 2p. Ar kādu x daļas vērtība vienāda ar skaitli. Lineārs vienādojums
4. Daļveida vienādojums. Labajā pusē 0 Citi vidēja 4p. Saucējā mainīgais un binoms. Risina lineāru vienādojumu
5. Daļveida vienādojums. Proporcija Citi vidēja 3p. Risina izmantojot proporcijas pamatīpašību

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļveida vienādojumi I 00:25:00 vidēja 15p. Vienkārši daļveida vienādojumi
2. Daļveida vienādojumi II 00:30:00 vidēja 15p. Veido kopsaucēju. Risina kvadrātvienādojumu
3. Daļveida vienādojumi. Radoši uzdevumi 00:30:00 augsta 15,5p. Izpratnes, parametru, teksta uzdevumi

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļveida racionāli vienādojumi 00:30:00 vidēja 17p. 5 uzdevumi. 1) saucēji ir dažādi skaitļi, 2) saucēji ar mainīgo, bet vienādi, 3) labajā pusē 0, 4) lieto proporciju, 5) vienādo saucējus, risina lineāru vienādojumu