10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Kuba tilpums

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Kuba tilpums. Litri

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Kastes tilpums (doti atbilžu varianti)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Baseina tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Būvbedres tilpums, automašīnu skaits

Grūtības pakāpe: augsta

5
6. Taisnstūra paralēlskaldņa (akvārija) tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Kuba tilpums un virsmas laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Baseina tilpums un laiks

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpuma formula

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Tortes kārbas tilpums

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Akvārija ūdens augstums

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Telpiskās figūras virsmas laukums un tilpums (veidotā no kubiņiem)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
13. Istabas tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Taisnstūra paralēlskaldņa un kuba tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
15. Gulivera ceļojums liliputu zemē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Divas kastes (tilpums)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Kuba masa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Torņa augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Ziepes gabala tilpums

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Taisnstūra paralēlskaldņa tilpums (2010)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Taisnstūra paralēlskaldņa un kuba tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem