Teorija

Uzdevumi

1. Paralēlas un perpendikulāras malas daudzstūros

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Paralēlas un perpendikulāras līnijas burtos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Paralēlas un perpendikulāras šķautnes skaldnī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Priekšmeti. Perpendikulāras/paralēlas līnijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Karte. Perpendikulāras/paralēlas līnijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Mērvienība un mērinstruments leņķa mērīšanai

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Leņķa mērīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Leņķu veidi

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Stara pagriešana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Apgalvojuma patiesuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Leņķu veidi pēc pulksteņa rādītājiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Šauru, taisnu, platu leņķu skaits četrstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Šaurs leņķis mājās vidē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Divi leņķi ar kopīgu malu

Grūtības pakāpe: augsta

2
15. Dotā leņķa zīmēšana un mērīšana

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Leņķi. Paralēlas un perpendikulāras līnijas

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem