Leņķa mērīšana
             
Lai izmērītu uzzīmēto leņķi, seko trim norādītajiem soļiem!
 
1_1.svg
Piemērs:
2_1.svg
 
Leņķis \(ABC\) ir \(30°\) liels un leņķis \(KTM\) ir \(100°\) liels.
Leņķa zīmēšana
             
Izseko līdzi, kādi soļi jāveic, lai uzzīmētu noteikta izmēra leņķi.
 
1. Lai uzzīmētu noteikta izmēra leņķi, vispirms uzzīmē staru!
 
41.svg
 
2. Pie stara pieliec transportieri, lai transportiera centrs atrodas uz stara sākumpunkta un norāde \(0°\) uz transportiera skalas sakrīt ar staru.
 
3. Uz transportiera skalas atrodi nepieciešamo leņķa izmēru un atzīmē uz lapas punktu!
 
49.svg
 
4. No dotā stara sākumpunkta ar lineālu velc otru leņķa malu caur tikko atzīmēto punktu!
 
47.svg         
 
Kad leņķis ir uzzīmēts, tad vari pārliecināties, ka \(55°\) liels leņķis ir šaurs leņķis.
 
45.svg
Piemērs:
Pamēģini uzzīmēt \(100°\) lielu leņķi, kas ir plats leņķis.
1. Uzzīmē staru!
 
42.svg
 
2. Pieliec transportieri un uz transportiera skalas atrodi nepieciešamo leņķa izmēru un atzīmē uz lapas punktu!
 
51.svg
 
4. No dotā stara sākumpunkta ar lineālu velc otru leņķa malu caur tikko atzīmēto punktu!
 
48.svg
 
Kad leņķis ir uzzīmēts, tad vari pārliecināties, ka \(100°\) liels leņķis ir plats leņķis.
 
46.svg