Stars ir bezgalīga taisna līnija, kurai ir sākumpunkts (punkts \(A\)), bet nav beigu punkta. Staru pierakstot, pirmo raksta sākumpunkta burtu. Stars \(AM\).
8.svg
Figūru starp diviem stariem, kuriem ir kopīgs sākumpunkts, sauc par leņķi. Šo sākumpunktu sauc par leņķa virsotni, bet starus sauc par leņķa malām.
1.svg
Svarīgi!
Leņķi var pierakstīt ar trim lielajiem burtiem, vienu lielo burtu, vai arī ar skaitli. Lai nebūtu vienmēr priekšā jāraksta vārds "leņķis", tā vietā ievieto speciālu simbolu .
2-3-4.svg
 
Leņķa mērvienība ir grāds. To apzīmē ar \(°\). Leņķi mēra ar transportieri.
 
45.svg
 
транспортир красный Asset 1.svg
Transportieris
Leņķi, kuram malas ir perpendikulāras, sauc par taisnu leņķi. Taisns leņķis ir \(90°\) liels.
Leņķi, kurš ir mazāks par taisnu leņķi, sauc par šauru leņķi. Šaurs leņķis ir mazāks par \(90°\).
Leņķi, kurš ir lielāks par taisnu leņķi, sauc par platu leņķi. Plats leņķis ir lielāks par \(90°\), bet mazāks par \(180°\).
k4_1.svg
 
Arī ar uzstūra palīdzību var noteikt, vai leņķis ir taisns, šaurs vai plats.
 
17-19-20.svg
 
Uzzīmētam daudzstūrim leņķa veidu var noteikt ar transportieri vai uzstūri. Tam var izmantot arī piezīmju lapiņas, kartiņas vai kāda cita priekšmeta taisno stūri.
 
23.svg
  
Pavēro, kāda veida leņķus ikdienā sadzīvē Tu redzi visbiežāk!
 
kp31_rem (1).svg