Divas taisnas līnijas ir paralēlas, ja tās nekrustojas.
k_att_1.svg
 
Mums apkārt ir redzamas ļoti daudz paralēlas līnijas.
Piemērs:
Gājēju pārejas baltās līnijas ir paralēlas.
Nošu līnijas burtnīcā ir paralēlas.
Grāmatas, loga, durvju vai galda pretējās malas ir paralēlas.
Paralēlas līnijas var uzzīmēt, zīmējot pa rūtiņu līnijām, vai arī, izmantojot 2 lineālus, no kuriem viens ir ar taisnu leņķi. Šo lineālu sauc par uzstūri. Uzstūri pārvietojot, visas līnijas, ko gar tā malu uzvilksim, būs paralēlas.
  
18.svg
Divas taisnas līnijas, kuras krustojoties veido taisnus leņķus, sauc par perpendikulārām līnijām.
k_att_2.svg
 
Arī mums apkārt ir redzamas ļoti daudz perpendikulāras līnijas.
Piemērs:
Rūtiņu kladē horizontālās un vertikālās līnijas ir perpendikulāras.
Bankas kartes vai telefona katrā stūrī divas malas ir perpendikulāras.
Loga rāmim līnijas ir perpendikulāras.
Perpendikulāras līnijas var uzzīmēt, velkot kladē pa rūtiņu līnijām vai arī izmantojot uzstūri (lineālu ar taisnu leņķi).
17.svg
 
Aplūko piemēru, kur vienlaicīgi ir redzamas gan paralēlas, gan perpendikulāras līnijas:
 
8_blue.svg
 
Aplūko piemērus no ikdienas, kur vienlaicīgi ir redzamas gan paralēlas, gan perpendikulāras līnijas:
 
k_att_3.svg
  
Arī telpiskām figūrām ir gan paralēlas, gan perpendikulāras līnijas - šķautnes.
Perpendikulārām šķautnēm ir kopīga viena virsotne.
  
4.svg