Teorija

Uzdevumi

1. Kombinācijas formula

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Nesakārtotu izlašu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Kombinācijas un saskaitīšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Kombinācijas un reizināšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Izlases no divām kopām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. No divām kopām izvēlas vismaz n elementus

Grūtības pakāpe: augsta

4
7. Bumbiņu izlašu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Izlašu skaits pie nosacījuma

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Divu krāsu lodīšu rinda

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. n elementu kopu sadala uz pusēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. n elementu kopu sadala k grupās

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Cik riņķa līnijas var novilkt caur dotajiem punktiem?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Daudzstūra diagonāles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Paralelogramu skaits

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Vienādojums ar kombinācijām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Nevienādība ar kombinācijām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Nosaka kopas elementu skaitu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Nosaka punktu skaitu plaknē

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Taišņu skaits plaknē

Grūtības pakāpe: augsta

4
20. Pierādījums ar MIP

Grūtības pakāpe: augsta

6
21. Trijstūru skaits ar Paskāla trijstūri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Kombināciju 1. īpašība

Grūtības pakāpe: zema

1
23. Kombināciju 2. īpašība

Grūtības pakāpe: zema

2
24. Izteiksmes vērtība, izmantojot C īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Paskāla trijstūris ar kombinācijām

Grūtības pakāpe: zema

4
26. Kombināciju summa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Uzdevums par ziediem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Uzdevums par komplektiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. Klasiskā varbūtība ar kombinācijām

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Atkārtojums. Kombinācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

21
2. Paskāla trijstūris un tā pielietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Vienādojumi ar kombinācijām

Grūtības pakāpe: augsta

9

Materiāli skolotājiem