ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Ja dota \(n\) elementu kopa un no tās izvēlas nesakārtotas (secība nav svarīga) \(k\) elementu izlases, kurās visi elementi ir dažādi (\(\)kn\(\)), tad saka, ka rēķina kombinācijas un kombināciju skaitu apzīmē ar Cnk.
Kombināciju skaitu aprēķina pēc formulas Cnk=n!k!nk!.
Kombināciju skaita īpašības
1. īpašība. Jebkurām \(n\) un \(k\) vērtībām (0kn) ir pareiza vienādība Cnk=Cnnk.
Pierādījums
1) Cnk=n!k!nk!
2) Cnnk=n!nk!n(nk)!=n!nk!k!
No kurienes Cnk=Cnnk
Piemēram,
C52=C53C1002=C10098
Ja doti \(100\) objekti un izvēlas \(98\) no tiem, neievērojot secību, tad izlašu skaits ir vienāds ar izlašu skaitu, ja no \(100\) objektiem ir jāizvēlas \(2\) objektus.
2. īpašība. Kombināciju skaitam ir spēkā īpašība: Cn+1k=Cnk1+Cnk,(1kn).
Pierādījums
Cn+1k=n+1!k!n+1k!=n+1!k!nk+1!
 
Cnk1+Cnk==n!k1!nk1!+n!k!nk!==n!(kk1!nk+1!+n!(nk+1k!nk!=...
 
Ievēro, ka pirmajam saskaitāmajam liek papildreizinātāju \(k\), jo ir zināms, ka
kk1!=k!43!=4!
 
...=n!k+n!nk+1k!nk+1!=n!k¯+nk¯+1k!nk+1!==n!n+1k!nk+1!==n+1!k!nk+1!
 
Skaitītāja pārveidojums:
n!n+1=n+1!8!9=98!=9!
 
Pierādījām, ka Cn+1k=Cnk1+Cnk.
 
Piemēram, C31=C20+C21;C42=C31+C32.
 
2. īpašība būs pieejama matemātika II formulu lapā.
3. īpašība. Jebkurai pieļaujamai \(n\) vērtībai ir spēkā arī Cn0=1Cnn=1.
Ievēro, ka matemātikā ir pieņemts, ka 0!=1.
 
Izmantojot šīs kombināciju īpašības, var izveidot Paskāla trijstūri.