ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 3. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Trīsciparu skaitļa pieraksts

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Trīscipara skaitļa "kaimiņu" noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Trīsciparu skaitļu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Četrciparu skaitļu rakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Reizināšana ar 10, 100

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Dališana ar 10, 100

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Garuma mēru pārveidošana, m un cm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Noapaļošana līdz veseliem metriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Noapaļošana līdz veseliem decimetriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Plāna mērījumu tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Attālumu salīdzināšana plānā

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Attāluma aprēķināšana dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Samazinājuma aprēķināšana plānā

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Telpas plāns, dota telpas dimensija

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Attāluma noteikšana dabā un plānā

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Attāluma noteikšana dabā no plāna

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Skaitļa sastāvs

Grūtības pakāpe: zema

9
2. Darbības ar decimālajām mērvienībām un noapaļošanu

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. Telpas plāns

Grūtības pakāpe: vidēja

23

Materiāli skolotājiem