10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Kas ir telpas plāns?
 
Plāns ir attēls, kas parāda telpas un tās objektu izvietojumu samazinātā izmērā. Tas noder, ja telpu nepieciešams plānot vai veikt tajā kādas izmaiņas, piemēram, būvniecību, remontu, mēbelēšanu. Vispirms iecerētās izmaiņas veic plāna un tikai tad - dabā.
 
YCUZD_221201_4186_plāns_14_izlabots.svg
 
Samazinājums šajā plānā ir \(1 : 100\)
 
Dabā
Plānā
\(1\) \(m \) \(=\) \(100\) \(cm\)
\(100\) \(cm\) \(:\) \(100\) \(=\) \(1\) \(cm\)
\(5\) \(m \) \(=\) \(500\) \(cm\)
\(500\) \(cm\) \(:\) \(100\) \(=\) \(5\) \(cm\)
\(10\) \(m \) \(=\) \(1000\) \(cm\)
\(1000\) \(cm\) \(:\) \(100\) \(=\) \(10\) \(cm\)
 
Dzīvokļa plāna piemērs
shutterstock_1216227382.jpg
 
Evakuācijas plāna piemērs
  
YCUZD_220804_4218_evacuation plan.svg
 
Parka plāna piemērs
  
YCUZD_220804_4218_travel map.svg
 
Kas ir telpas samazinājums plānā?
 
Telpas samazinājums jeb mērogs nosaka to, cik reižu visi attālumi dabā tiek samazināti plānā.
Piemērs:
Ja \(1\) \(m\) dabā atbilst \(1\) \(cm\) plānā, tad visi izmēri plānā ir samazināti \(100\) reižu.
Šādu samazinājumu pieraksta kā \(1 : 100\).
  
Cik precīzi ir jāveic mērījumi veidojot plānu?
 
Piemēram, ja izmērītais garums ir 7m81cm, kā vajag rīkoties, lai to iezīmētu plānā?
Šādos gadījumos, lai atvieglotu mērījumus, izmanto noapaļošanu.
Atkarībā no uzdevumā prasītās precizitātes, mēra līdz tuvākajam pilnajam metram, decimetram vai centimetram.
 
Veikt mērījumus un atrast tuvāko pilno m, dm vai cm var ar mērlentu.
 
YCUZD_220804_4218_measuring tape.svg
Noapaļojot līdz veseliem metriem, jāatbild uz jautājumu, kuram no veseliem metriem norādītais skaitlis ir tuvāk?
Vai 7m81cm ir tuvāk \(7\) \(m\) vai \(8\) \(m\)?
Secinam, ka līdz \(7\) \(m\) atzīmei ir \(81\) \(cm\), bet līdz \(8\) \(m\) ir tikai \(19\) \(cm\).
Tātad noapaļojam uz veseliem \(8\) \(m\) ar uzviju un pierakstam šādi:
7m81cm \(8\) \(m\).
 
Ja mērījums ir tieši pa vidu, piemēram, \(7\) \(m\) \(50\) \(cm\), tad to noapaļo ar uzviju uz \(8\) \(m\).
Noapaļojot līdz veseliem decimetriem (centimetru desmitiem), jāatbild uz jautājumu, kuram no decimetriem norādītais skaitlis ir tuvāk?
Vai 7m81cm ir tuvāk \(7\) \(m\) \(80\) \(cm\) vai \(7\) \(m\) \(90\) \(cm\)?
Šoreiz noapaļojam ar iztrūkumu uz \(7\) \(m\) \(80\) \(cm\) un pierakstam šādi:
7m81cm \(7\) \(m\) \(80\) \(cm\).