Lai precīzi attēlotu kādu mazāku teritoriju, piemēram, klases telpu, skolas pagalmu vai tuvāku apkārtni, ir jāzīmē plāns.
 
Veidojot plānu:
1. Jānosaka debespuses.
Ikdienā debespuses var noteikt pēc Saules atrašanās vietas.
 
Saule debespuses.png
 
Tomēr, lai plāns būtu precīzāks, debespušu noteikšanai izmanto kompasu. Kompasam ir speciāla adatiņa, kas vienmēr nostājas ziemeļu - dienvidu virzienā.
Ja nepieciešams, atkārto, kādas ir debespuses un kā darboties ar kompasu šeit.
Svarīgi!
Atceries, ka zīmējot plānu vai karti, ir pieņemts, ka ziemeļi atrodas lapas augšmalā.
shutterstock_1777688465.jpg Debespuses.png
 
2. Jāizvēlas mērogs.
Lai lapā ietilptu viss, ko vēlas parādīt plānā, ir jāizdomā, cik reižu objekti un attālumi jāsamazina. Tāpēc ir jāizvēlas piemērots mērogs.
Mērogs parāda, cik reizes attālums uz kartes ir mazāks par to pašu attālumu dabā.
Plānos mērogs ir liels un tas ļauj ieraudzīt sīkāk dažādus objektus, bet kartēs izmanto mazāku mērogu, tāpēc tur nav iespējams saskatīt tik sīkas detaļas.
 
Kartes mērogi.png
 
3. Jālieto precīzi apzīmējumi.
Lai pēc iespējas vairāki cilvēki spētu saprast plānus un kartes, tiek izmantoti vienoti apzīmējumi. Dažādus objektus plānā apzīmē ar topogrāfiskajām zīmēm. Tās ir labi saprotamas un ar savu formu atgādina attēlotos priekšmetus, it kā tie būtu redzami no augšas vai sāniem.
Izpēti topogrāfiskās zīmes.
 
kartes apz.svg