Teorija

Uzdevumi

1. Globuss, karte, plāns

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Karšu daudzveidība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Okeānu izvietojums kartē

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Kontinentu kontūras

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kontinenti

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Topogrāfiskās zīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Apzīmējumi kartē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Plāna veidošana

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Plāna lasīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Topogrāfiskās kartes atpazīšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Debespušu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Latvija pasaules kartē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Mērogu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Mēroga aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Kompasa rādījumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Laba plāna nosacījumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Orientēšanās pilsētas plānā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Plāna izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Apgalvojumi par plānu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Topogrāfiskās zīmes plānā

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Plāna izpēte

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Kartes un plāni, to izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem