Cilvēki jau no senatnes ir zīmējuši apkārtnes plānus un, iepazīstot jaunas teritorijas, šie plāni un kartes ir attīstījušās, palikušas arvien precīzākas, kā arī sniedz iespēju iegūt vērtīgu informāciju.
 
shutterstock_28556720.jpg
Zemeslodi un uz tās esošās teritorijas var attēlot un iepazīt, izmantojot globusus, kartes un plānus. Tie visi ir samazināti, bet precīzi dažādu vietu attēlojumi.
Globuss ir apaļš, lodes formā, tāpat kā mūsu planēta. Tajā var ļoti labi redzēt Zemes kontinentus un okeānus.
 
Irina_Green22 Shutterstock.jpg
Globuss – samazināts zemeslodes modelis.
Kartēs un plānos dažādas teritorijas tiek attēlotas skatā no augšas un it kā saplacinātā veidā. Šie attēlojumi var būt gan uz papīra, gan arī digitāli, piemēram, telefonā vai datorā.
 
Leo_nik Shutterstock.jpg AngieYeoh Shutterstock.jpg
Karte - Zemes virsmas vai tās daļas samazināts attēlojums, kur parādītie objekti attēloti ar īpašiem apzīmējumiem un krāsām.
Kartes ir ļoti dažādas, un tās var attēlot atšķirīgu lielumu teritorijas, piemēram, pasauli, kontinentu, valsti vai pilsētu.
 
1.png
 
Šie Zemes virsmas attēlojumi var sniegt daudzveidīgu informāciju, jo kartes ir ļoti daudzveidīgas, piemēram, fizioģeogrāfiskās kartes un politiskās kartes, kā arī dažādas citas tematiskas kartes - ceļa kartes, tautu kartes, dabas ainavas, klimata kartes un citas.
 
2.png
 
Ja ir jāattēlo mazākas teritorijas, piemēram, pilsētas daļa, pagalms, dārzs vai pat istaba un klase, tad ērti izveidot plānus.
 
Pilsētas plāns (1).png shutterstock_216305041.png
Plāns - kādas teritorijas vai objekta smalks atainojums.
Pasaules un kartes izpētei interesanti izmantot Google Earth karti, kurā var "aizceļot" uz dažādām pasaules vietām un atrast arī savas mājas.
 
Atsauce:
Att. Globuss - Irina_Green22 / Shutterstock.com
Att. Karte - Leo_nik / Shutterstock.com
Att. Karte telefonā - AngieYeoh / Shutterstock.com