PROF PAKALPOJUMS — Uz gadu izdevīgāk

1. klase

 1. Kā pētīt dzīvos organismus?

  1. Kā cilvēks uztver apkārtējo pasauli?

  2. Kā raksturot organismu?

  3. Kādas ir augu ārējās pazīmes? Kā tās izmanto augu atpazīšanai?

  4. Kādas ir cilvēku un dzīvnieku kopējās un atšķirīgās pazīmes?

 2. Kā pētīt materiālus?

  1. No kā veidoti priekšmeti?

  2. Kādas ir materiālu īpašības? Kā tās izmanto?

 3. Kā pētīt nedzīvos objektus?

  1. Kā raksturo apkārt esošos objektus?

  2. Kas rada siltumu? Kā sasilst objekti?

  3. Kā rodas skaņa?

  4. Kas rada gaismu un kā gaisma atstarojas?

 4. Kā pētīt dabas teritorijas?

  1. Kas ir dabas teritorija un kas ir cilvēka radīta teritorija?

  2. Kādas zemes virsmas atšķirības novērojamas tuvākajā apkārtnē?

  3. Kādas ūdenstilpes ir sastopamas tuvākajā apkartnē?

  4. Kādas atšķirības novērojamas dažādām dabas teritorijām?

 5. Kā pētīt Visumu?

  1. Kas ir Zeme?

  2. Kas ir Saule?

  3. Kāpēc mainās diena un nakts?

  4. Kas ir Mēness?

2. klase

 1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?

  1. Kas ir laikapstākļi?

  2. Kas ir nokrišņi, un kā tie veidojas?

  3. Kā veidojas vējš? Kā novērot laikapstākļus un izmantot laikapstākļu prognozi?

 2. Kāpēc nepieciešama enerģija?

  1. Kur rodas enerģija?

  2. Kā enerģija pārveidojas? Kā enerģiju var taupīt?

 3. Kāpēc notiek kustība?

 4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem augot un attīstoties?

3. klase

 1. Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?

 2. Kādi ir neredzamie lauki uz zemes

 3. Kā orientēties apkārtnē?

 4. No kā ir veidota Zeme?

  1. No kā sastāv Zemes virsma?

  2. Kā atšķiras Zemes ūdens apvalka daļas?

4. klase

 1. Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi?

  1. Kā vairojas, aug un attīstās augi?

  2. Kā vairojas, aug un attīstās dzīvnieki?

  3. Kā aug un attīstās cilvēks?

  4. Kāpēc pēcnācēji ir līdzīgi vecākiem?

 2. Kā darbojas spēki?

  1. Kāpēc ķermeņi kustas?

  2. Kādi nosacījumi ietekmē ķermeņu kustību ūdenī un gaisā?

  3. Kā darbojas vienkāršie mehānismi?

 3. Kā rodas un izplatās gaisma un skaņa?

  1. Kāpēc redzam priekšmetus?

  2. Kā gaisma izplatās?

  3. Kas rada skaņu un kāpēc skaņas ir dažādas?

  4. Kā skaņa izplatās?

 4. Kur Visumā atrodas Zeme?

  1. Saules sistēma

  2. Saules un Mēness ietekme uz Zemes procesiem

  3. Zvaigznāji un Visums

5. klase

 1. Kāda ir dzīvo organismu savstarpējā saistība?

  1. Kas ir ekosistēma un kas tajā dzīvo?

  2. Kā dabā veidojas barošanās attiecības - barības ķēdes?

 2. Kā izmanto materiālus?

 3. Kas ir elektroenerģija?

 4. Kas ir dabas resursi, un kā tos izmanto?

6. klase

 1. Kādi dabas procesi notiek uz Zemes?

Noslēguma testi

 1. 1. klase

 2. 2. klase

 3. 4. klase

 4. 5. klase