1. klase

 1. Kā pētīt dzīvos organismus?

  1. Kā cilvēks uztver apkārtējo pasauli?

  2. Kā raksturot organismu?

  3. Kādas ir augu ārējās pazīmes? Kā tās izmanto augu atpazīšanai?

  4. Kādas ir cilvēku un dzīvnieku kopējās un atšķirīgās pazīmes?

 2. Kā pētīt materiālus?

  1. No kā veidoti priekšmeti? Kādas ir materiālu īpašības? Kā tās izmanto?

 3. Kā pētīt nedzīvos objektus?

  1. Kā raksturo apkārt esošos objektus?

  2. Kā rodas skaņa? Kas rada siltumu? Kas rada gaismu un kā gaisma atstarojas?

 4. Kā pētīt dabas teritorijas?

  1. Kas ir dabas teritorija un kas ir cilvēka radīta teritorija? Kādas ir Zemes virsmas atšķirības?

  2. Kādas ūdenstilpes ir sastopamas tuvākajā apkartnē?

  3. Kādas atšķirības novērojamas dažādām dabas teritorijām?

 5. Kā pētīt Visumu?

  1. Kas ir Zeme? Kas ir Mēness?

  2. Kas ir Saule? Kāpēc mainās diena un nakts?

2. klase

 1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?

  1. Kas ir laikapstākļi?

  2. Kas ir nokrišņi, un kā tie veidojas?

  3. Kā veidojas vējš? Kā novērot laikapstākļus un izmantot laikapstākļu prognozi?

 2. Kāpēc nepieciešama enerģija?

  1. Kur rodas enerģija?

  2. Kā enerģija pārveidojas? Kā enerģiju var taupīt?

 3. Kāpēc notiek kustība?

 4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem augot un attīstoties?

3. klase

 1. Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?

 2. Kādi ir neredzamie lauki uz zemes?

 3. Kā orientēties apkārtnē?

 4. No kā ir veidota Zeme?

  1. No kā sastāv Zemes virsma?

  2. Kā atšķiras Zemes ūdens apvalka daļas?

 5. Kādas vielas un maisījumi ir mums apkārt?

  1. Kas ir vielu īpašības un pārvērtības? Kā veidojas vielu maisījumi?

  2. Kā un kāpēc notiek vielu degšana?

4. klase

 1. Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi?

  1. Kā vairojas, aug un attīstās augi?

  2. Kā vairojas, aug un attīstās dzīvnieki?

 2. Kā darbojas spēki?

  1. Kāpēc ķermeņi kustas?

  2. Kādi nosacījumi ietekmē ķermeņu kustību ūdenī un gaisā? Kā darbojas vienkāršie mehānismi?

 3. Kā rodas un izplatās gaisma un skaņa?

 4. Kur Visumā atrodas Zeme?

5. klase

 1. Kāda ir dzīvo organismu savstarpējā saistība?

  1. Kas ir ekosistēma un kas tajā dzīvo?

  2. Kā dabā veidojas barošanās attiecības - barības ķēdes?

 2. Kā izmanto materiālus?

 3. Kas ir elektroenerģija?

 4. Kas ir dabas resursi, kā tos izmanto?

6. klase

 1. Kādi dabas procesi notiek uz Zemes?

 2. Kas ietekmē objektu kustību?

 3. Kā notiek vielu pārvērtības?

 4. No kā sastāv dzīvie organismi?

  1. No kā sastāv organisms? Kā organismu uzbūve piemērota to funkciju veikšanai?

  2. Kādas orgānu sistēmas veido cilvēka organismu un kādas ir to funkcijas?

Noslēguma testi

 1. 1. klase

 2. 2. klase

 3. 3. klase

 4. 4. klase

 5. 5. klase

 6. 6. klase