Teorija

Uzdevumi

1. Organismu uzbūve

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Cilvēka orgāni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Gremošanas sistēma I

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Elpošanas orgānu sistēma I

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Asinsrites sistēma

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Balsta un kustību sistēma

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Orgānu sistēmas I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Elpošanas orgānu sistēma II

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Gremošanas orgānu sistēma II

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Asinsrites un balsta, kustības orgānu sistēma

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Elpošanas un gremošanas orgānu sistēma

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Veselīga dzīvesveida paradumi attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Veselīga dzīvesveida ieteikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
14. Pubertāte

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kādas orgānu sistēmas veido cilvēka organismu?

Grūtības pakāpe: vidēja

17

Materiāli skolotājiem