Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cilvēka organismu uzbūve Teorija par cilvēka orgānu sistēmām. Īsi un kodolīgi aprakstīts, kādas ir cilvēku orgānu sistēmas un no kādiem orgāniem tās sastāv.
2. Cilvēka gremošanas orgānu sistēma Teorija par gremošanas orgānu sistēmu. Aprakstīts, kādi orgāni ir šajā sistēmā un kādas funkcijas tā veic.
3. Cilvēka elpošanas orgānu sistēma Teorija par elpošanas orgānu sistēmu. Aprakstīts, kādi orgāni ir šajā sistēmā un kādas funkcijas tā veic.
4. Cilvēka asinsrites orgānu sistēma Teorija par asinsrites orgānu sistēmu. Aprakstīts, kādi orgāni ir šajā sistēmā un kādas funkcijas tā veic.
5. Cilvēka balsta un kustību orgānu sistēma Teorija par balsta un kustību orgānu sistēmu. Aprakstīts, kādi orgāni ir šajā sistēmā un kādas funkcijas tā veic.
6. Veselīga dzīve Teorija par veselīgo dzīvesveidu, kāpēc jānodarbojas ar fizisko slodzi, kāpēc vajag ievērot higiēnu, izgulēties un atrasties labā vidē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Organismu uzbūve 1. izziņas līmenis zema 2 p. Noskaidro, kādas ir orgānu sistēmas un to funkcijas.
2. Cilvēka orgāni 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaidro orgānu nozīmi cilvēka organismā (gremošanas, asinsrites, elpošanas orgānu sistēmās).
3. Gremošanas sistēma I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izskaidro kādi ir orgāni gremošanas sistēmā un ko katrs orgāns dara.
4. Elpošanas orgānu sistēma I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izskaidro kādi ir orgāni elpošanas sistēmā un ko katrs orgāns dara.
5. Asinsrites sistēma 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izskaidro kādi ir orgāni asinsrites sistēmā un ko katrs orgāns dara.
6. Balsta un kustību sistēma 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izskaidro ka balsta un kustību sistēma sastāv no kauliem jeb skeleta un muskuļiem, kādu funkciju tie veic.
7. Orgānu sistēmas I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Noskaidro, kādas ir orgānu sistēmas un to funkcijas.
8. Elpošanas orgānu sistēma II 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skaidro no kā sastāv elpošanas orgānu sistēma, kādi orgāni ir iekļauti šajā sistēmā.
9. Gremošanas orgānu sistēma II 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skaidro no kā sastāv gremošanas orgānu sistēma, kādi orgāni ir iekļauti šajā sistēmā.
10. Asinsrites un balsta, kustības orgānu sistēma 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izprot asinsrites, balsta un kustību orgānu sistēmu un to darbību.
11. Elpošanas un gremošanas orgānu sistēma 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izprot asinsrites un gremošanas orgānu sistēmu un to darbību.
12. Veselīga dzīvesveida paradumi attēlos 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot fizisko aktivitāšu, veselīga uztura, dienas režīma un higiēnas nozīmi pusaudžu organisma veselības saglabāšanā.
13. Veselīga dzīvesveida ieteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izvēlas un nosauc veselīga dzīvesveida paradumus.
14. Pubertāte 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro un apzinās pubertātes laikā notiekošās izmaiņas pusaudžu organismā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Orgānu sistēmu funkcijas Citi vidēja 6 p. Skaidro orgānu nozīmi cilvēka organismā (gremošanas, asinsrites, elpošanas orgānu sistēmās).
2. Orgānu sistēmas II Citi vidēja 4 p. Noskaidro, kādas ir orgānu sistēmas un to funkcijas.
3. Orgāni Citi vidēja 2 p. Atpazīst cilvēka orgānus un orgānu sistēmas, izprot to funkcijas.
4. Apgalvojumi par veselīgu dzīvesveidu Citi vidēja 3 p. Izvēlas un nosauc veselīga dzīvesveida paradumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kādas orgānu sistēmas veido cilvēka organismu? 00:30:00 vidēja 17 p. Iekļauti uzdevumi par organismu sistēmām, gremošanas sistēmu, veselīgo dzīvesveidu un elpošanas orgānu iedalījumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēka orgānu sistēmas un veselīgs dzīvesveids 00:40:00 vidēja 27 p. Ieklauti uzdevumi par organismu sistēmām, kā arī - gremošanas, elpošanas, asinsrites, balsta un kustību orgānu sistēmām (testi, definīcijas, orgānu atrašanās organismā u.c.), veselīgs dzīvesveids.