PROF PAKALPOJUMS — Uz gadu izdevīgāk

Teorija

Uzdevumi

1. Augu vairošanās veidi (atbilžu ievietošana)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Sēklu dīgšanas apstākļi (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Auga uzbūve (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Auga dzīves cikls (atbilžu ievietošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
5. Auga attīstība (attēlu ievietošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Augu pavairošanas veidu salīdzinājums (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: augsta

8
7. Augu audzēšana (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pētījuma veikšanas soļi (atbilžu ievietošana)

Grūtības pakāpe: augsta

6
9. Pētāmais jautājums (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Darba piederumu izvēle (atbilžu ievietošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

8
11. Datu reģistrācijas tabulas veidošana (atbilžu ievietošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Diagrammas veidošana (atbilžu ievietošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Mērījumu rezultātu ievietošana diagrammā (atbilžu ievietošana)

Grūtības pakāpe: vidēja

13
14. Secinājumu formulēšana atbilstoši pētāmajam jautājumam (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Pētāmā jautājuma izveidošana (atbilžu izvele)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Secinājumu formulēšana atbilstoši pētījuma rezultātiem (atbilžu izvēle)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Datu analīze

Grūtības pakāpe: augsta

1

Materiāli skolotājiem