Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Organismu vairošanās Visi dzīvie organismi vairojas, lai radītu pēcnācējus. (D.Li.7.)
2. Augu vairošanās no sēklām Ziedaugu attīstības ciklam raksturīga auga dīgšana no sēklas, augšana, ziedēšana, apputeksnēšanās, augļa attīstība, sēklas attīstība. Augus var pavairot ar sēklām. (D.Li.7.)
3. Augu vairošanās no auga daļām Augus var pavairot ar bumbuļiem, sīpoliem, spraudeņiem un stīgām. (D.Li.7.)
4. Ziedaugu vairošanās veidu salīdzinājums Augus var pavairot ar sēklām, bumbuļiem, sīpoliem, spraudeņiem un stīgām. (D.Li.7.)
5. Pētījums: augu pavairošana Izvirza pētījuma jautājumu, plāno darba gaitu, izvēlas resursus, izstrādā kritērijus savu pētījuma rezultātātu prezentēšanai. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.; D.6.11.12.2.)
6. Kas ir selekcija? Selekcijas mērķis ir iegūt jaunas šķirnes ar cilvēkam noderīgām īpašībām. (D.Li.9.)
7. Noderīgo lietu stūrītis. Organismu vairošanās

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augu vairošanās veidi (atbilžu ievietošana) 1. izziņas līmenis zema 1p. Augus var pavairot ar sēklām, bumbuļiem, sīpoliem, spraudeņiem un stīgām. (D.Li.7.)
2. Sēklu dīgšanas apstākļi (atbilžu izvēle) 1. izziņas līmenis zema 1p. Ziedaugu attīstības ciklam raksturīga auga dīgšana no sēklas. (D.Li.7.)
3. Auga dzīves cikls (atbilžu ievietošana) 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Ziedaugu attīstības ciklam raksturīga auga dīgšana no sēklas, augšana, ziedēšana, apputeksnēšanās, augļa attīstība, sēklas attīstība. (D.Li.7.)
4. Auga uzbūve (atbilžu izvēle) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ziedaugu attīstības ciklam raksturīga auga dīgšana no sēklas, ziedēšana, apputeksnēšanās, augļa attīstība, sēklas attīstība. (D.Li.7.)
5. Auga attīstība (attēlu ievietošana) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ziedaugu attīstības ciklam raksturīga auga dīgšana no sēklas, augšana, ziedēšana, apputeksnēšanās, augļa attīstība, sēklas attīstība. (D.Li.7.)
6. Selekcijas uzdevumi (atbilžu izvēle) 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro selekcijas mērķus. (D.6.9.2.)
7. Ābeļu šķirņu izvēle (atbilžu ievietošana) 3. izziņas līmenis augsta 9p. Skaidro selekcijas mērķus un nepieciešamību jaunas šķirnes iegūšanai ar vēlamajām īpašībām, izmantojot dažādus informācijas avotus. (D.6.9.2.)
8. Pētījuma veikšanas soļi (atbilžu ievietošana) 3. izziņas līmenis augsta 6p. Plāno darba gaitu, izvēlas resursus ilgstošam pētījumam, lai noskaidrotu atbildi uz pētāmo jautājumu. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.; D.6.11.12.2.)
9. Augu audzēšana (atbilžu izvēle) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Plāno darba gaitu ilgstošam pētījumam, lai noskaidrotu atbildi uz pētāmo jautājumu. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.; D.6.11.12.2.)
10. Darba piederumu izvēle (atbilžu ievietošana) 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Izvēlas resursus atbilstoši darba gaitas aprakstam un pētāmajam jautājumam. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.; D.6.11.12.2.)
11. Pētāmais jautājums (atbilžu izvēle) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ar skolotāja palīdzību izvirza pētījuma jautājumu, salīdzinot dažādus augu pavairošanas veidus. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.)
12. Datu reģistrācijas tabulas veidošana (atbilžu ievietošana) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Ar skolotāja palīdzību plāno darba gaitu ilgstošam pētījumam, lai noskaidrotu atbildi uz pētāmo jautājumu. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.3.2.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.; D.6.11.12.2.)
13. Diagrammas veidošana (atbilžu ievietošana) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iegūtos datus attēlo uzskatāmā veidā (piemēram, diagrammā) (D.6.11.10.1.)
14. Mērījumu rezultātu ievietošana diagrammā (atbilžu ievietošana) 2. izziņas līmenis vidēja 13p. Iegūtos datus attēlo uzskatāmā veidā (piemēram, diagrammā) (D.6.11.10.1.)
15. Secinājumu formulēšana atbilstoši pētāmajam jautājumam (atbilžu izvēle) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Veido apgalvojumu, vispārinot, izvērtējot faktus. (D.6.12.1.1.2.)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pētāmā jautājuma izveidošana (atbilžu izvele) Citi vidēja 1p. Izvirza pētījuma jautājumu, prognozējot lielumu maiņu aprakstoši (vārdiski) situācijās, kuras iespējams eksperimentāli pārbaudīt. (D.6.11.3.1. )
2. Secinājumu formulēšana atbilstoši pētījuma rezultātiem (atbilžu izvēle) Citi vidēja 1p. Veido apgalvojumu, vispārinot, izvērtējot faktus, atsaucoties uz veikto eksperimentu un novērojumu datiem. (D.6.12.1.1.2. )
3. Datu analīze Citi augsta 1p. Saskata izmaiņas dabā, formulē cēloņsakarības, arī eksperimenta datos, izdara secinājumus par izvirzīto pētījuma jautājumu. (D.6.11.1.1. )

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augu vairošanās veidi (atbilžu izvēle) Citi zema 1p. Augus var pavairot ar sēklām, bumbuļiem, sīpoliem, spraudeņiem un stīgām. (D.Li.7.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augu vairošanās un attīstība 15:00:00 vidēja 24p. Ziedaugu attīstības ciklam raksturīga auga dīgšana no sēklas, augšana, ziedēšana, apputeksnēšanās, augļa attīstība, sēklas attīstība. Augus var pavairot ar sēklām, bumbuļiem, sīpoliem, spraudeņiem un stīgām. (D.Li.7.)
2. Pētījums par augu pavairošanu 00:00:00 vidēja 35p. Izvirza pētījuma jautājumu, plāno darba gaitu, izvēlas resursus atbilstoši darba gaitas aprakstam un pētāmajam jautājumam, apstrādā eksperimenta laikā iegūtos datus, izdara secinājumus. (D.6.7.1.1.; D.6.11.3.1.; D.6.11.5.2.; D.6.11.9.1.; D.6.11.12.1.)