Pētījuma  plānošana: augu pavairošana
  
1. Izvēlies pētāmo jautājumu -  ko vēlies izpētīt?
Piemēri. Cik ilgā laikā no sēklas izaug augs? Kuras istabas puķes var pavairot ar spraudeņiem?
 
2. Izvēlies, kādus augus vēlies pavairot
Vari izvēlēties istabas augus vai  pārtikā lietojamos augus, kurus var pavairot ar spraudeņiem vai citām auga daļām.
Iedvesmai vari noskatīties video (angļu valodā) par pārtikā lietojamo augu pavairošanu: ŠEIT.
Vari izvēlēties pavairot augus ar sēklām. Tad ir jāizdomā, kādu augu vēlas pavairot un kur var dabūt šī auga sēklas.
 
3. Izplāno, kādi piederumi nepieciešami auga pavairošanai.
Izdomā, cik un kādi trauki būs nepieciešami. Augus var audzēt augsnē, tad vajadzēs traukus ar augsni. Augus var audzēt ūdenī, tad jāizvēlas atbilstošus traukus.
 
4. Izplāno darba gaitu.
Izdomā, kur novietosi pavairojamos augus. Tiem jābūt vietā, kur piekļūst gaisma. Ja mājās ir mājdzīvnieki, jānodrošina, lai viņi nepiekļūst eksperimenta vietai - viņi var apēst vai sabojāt jaunos augus.  
Kad un kā novērosi šo augu augšanu? Novērojumus vajadzētu veikti vismaz reizi dienā, vēlams vienā un tajā pašā laikā. Lai novērtētu augšanas ātrumu, var mērīt augu sakņu un dzinumu garumu, vari fotografēt vai filmēt.
Ja plāno augus mērīt, izveido datu reģistrēšanas tabulu, piemēram:
Datums1. auga dīgsta garums, mm2. auga dīgsta garums, mm3. auga dīgsta garums, mm
    
    
    
    
Datu reģistrēšanas tabulā jāparedz vieta datumam, visu augu mērījumiem. Noteikti jānorāda mērvienības, kādās tiks mērīts auga garums. Tabulā ierakstot datus, raksta tikai skaitļus bez mērvienībām, jo tās jau ir nosauktas tabulas pirmajā rindā.
Svarīgi!
Ja darbu veic ar klases biedriem, nevis vienatnē, sadaliet pienākumus! Pārliecinieties, ka visiem ir jāveic līdzīgs darba apjoms.
5. Veic ieplānoto darbu.
Atbilstoši plānam iesēj vai iestādi augus, novieto tos paredzētajā vietā un katru dienu veic novērojumus. Neaizmirsti veikt mērījumus vai fotografēt augus! Darbu jāveic tik ilgi, līdz ir iespējams atbildēt uz sākumā uzdoto pētāmo jautājumu.
 
6. Izvērtē rezultātus un izdari secinājumus.
Ja esi veicis mērījumus, izpēti iegūtos skaitļus un izvērtē, kā auguši novērotie augi. Vieglāk to novērtēt, ja uzzīmē diagrammu:
grafiks1.PNG
Lai uzzīmētu diagrammu, uz horizontālās līnijas atliec pētījuma datumus, bet uz vertikālās - augu garumu. Diagrammā atliec punktus, kas atbilst katra auga mērījumiem. Katra auga rezultātus savieno ar citas krāsas līniju. Malā pieraksti apzīmējumus - kurš augs ar kuru krāsu atzīmēts.
Svarīgi!
Garuma  mērvienības uz horizontālās līnijas jāatliek pareizi. Ja nav pietiekami daudz rūtiņu, lai atzīmētu skaitļus 1, 2, 3 utt. līdz garākā auga garumam, tad skaitļus atzīmē ar vienādu atstarpi. Piemēram, paraugā atzīmētas vienības 0, 5, 10, 15 vienādā attālumā viens no otra.
7. Pārdomā - kā tu zināsi, ka pētījums ir veikts pareizi un prezentācijā ietverts viss nepieciešamais?
Kopā ar klases biedriem vai skolotāju izveido darba vērtēšanas kritērijus. Salīdzini savu darbu ar vērtēšanas kritērijiem. Secini, kas ir labi izdevies, bet kas vēl jāuzlabo. Kad veiksi nākamo pētījumu, atceries, kas bija jādara citādāk. Tā katrs nākamais pētījums būs arvien pamatīgāks un veiksmīgāks.
 
8. Sagatavo darba prezentāciju!
Pētījuma rezultātus var apkopot dažādi. Var veidot plakātu, datorprezentāciju, demonstrēt pētījumā izmantotos augus.
Neatkarīgi no tā, kādu prezentēšanas  veidu izvēlies, tajā jāiekļauj sekojošu informāciju:
     * pētāmais jautājums,
     * izvēlētie augi un piederumi,
     * darba gaita,
     * galvenie novērojumi (šeit ir īstā vieta rādīt mērījumu rezultātus tabulā vai diagrammā, kā arī fotogrāfijas un video),
     * secinājumi.