Teorija

Uzdevumi

1. Gaisa raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Gaisa īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Gaisa sastāva diagramma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Skābeklis degšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Degšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vielu degšana

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Degtspējīgas vielas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Degšana cilvēku vajadzībām

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Ierīces ugunsdrošībai

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Apgalvojumi par ugunsdrošību

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Saruna ar glābšanas dienestu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Liesmas apdzēšana

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Degšanas process un ugunsdrošība

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem