Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kāds ir gaisa sastāvs? Gaiss, tā sastāvs un nozīme.
2. Kas nepieciešams degšanai? Degšanas process, apstākļi tā norisei.
3. Kā likvidēt degšanu? Ugunsdrošības noteikumi, to ievērošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisa raksturojums 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, kas ir gaiss un prot to raksturot.
2. Gaisa īpašība 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot, ka gaiss ieņem telpas formu. Pierāda šo gaisa īpašību, izmantojot ikdienas piemērus.
3. Gaisa sastāva diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Analizē gaisa sastāva diagrammu.
4. Skābeklis degšanai 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot un parāda veidu, kā pierādīt, ka degšanai nepieciešams skābeklis.
5. Degšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro degšanai nepieciešamos apstākļus. Izprot "degšanas trīsstūri".
6. Vielu degšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Degšanas pazīmes
7. Degtspējīgas vielas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosauc degtspējīgas vielas, skaidrojot degšanas trīsstūra principu.
8. Degšana cilvēku vajadzībām 2. izziņas līmenis zema 1p. Apzinās uguns izmantošanu cilvēka vajadzībām. Nosauc ikdienas piemērus uguns lietderīgai lietošanai.
9. Ierīces ugunsdrošībai 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina, kas ir dūmu detektors un kāda ir tā funkcija.
10. Apgalvojumi par ugunsdrošību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izprot ugunsdrošības noteikumus - rīcību ugunsgrēku novēršanā un likvidēšanā.
11. Saruna ar glābšanas dienestu 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaidro drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību, zina galvenos nosacījumus zvanot glābšanas dienestam.
12. Liesmas apdzēšana 2. izziņas līmenis augsta 1p. Izprot ugunsdrošības noteikumus, zina kā nodzēst liesmas dažādās situācijās.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisa sastāvs Citi vidēja 1p. Raksturo gaisa sastāvā esošās gāzes.
2. Degšanas trīsstūris Citi vidēja 2p. Skaidro degšanai nepieciešamos apstākļus. Izprot "degšanas trīsstūri". Nosauc degšanas mazināšanai vēlamās darbības.
3. Uguns izmantošana Citi vidēja 3p. Apzinās uguns izmantošanu cilvēka vajadzībām. Nosauc ikdienas piemērus uguns lietderīgai lietošanai.
4. Degšanai nepieciešamais skābeklis Citi augsta 4p. Izprot un parāda veidu, kā pierādīt, ka degšanai nepieciešams skābeklis.
5. Rīcība ugunsdrošības ievērošanā Citi vidēja 4p. Izprot ugunsdrošības noteikumus - rīcību ugunsgrēku novēršanā un likvidēšanā.
6. Uguns likvidēšanas paņēmieni Citi augsta 2p. Izprot ugunsdrošības noteikumus, zina kā nodzēst liesmas dažādās situācijās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Degšanas process un ugunsdrošība 00:30:00 vidēja 8p. Treniņtests tēmā "Kā un kāpēc notiek degšana?". Degšanai nepieciešamie astākļi, degšanas pazīmes, ugusndrošība un degšanas likvidēšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Degšanas process, tā likvidēšana un drošība. 00:30:00 vidēja 18p. Pārbaudes tests par degšanas procesu, degšanai nepieciešamajiem apstākļiem un to likvidēšanu. Ugunsdrošība.