Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kāds ir gaisa sastāvs? Gaiss, tā sastāvs un nozīme.
2. Kas nepieciešams degšanai? Degšanas process, apstākļi tā norisei.
3. Kā likvidēt degšanu? Ugunsdrošības noteikumi, to ievērošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisa raksturojums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kas ir gaiss un prot to raksturot.
2. Gaisa īpašība 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot, ka gaiss ieņem telpas formu. Pierāda šo gaisa īpašību, izmantojot ikdienas piemērus.
3. Gaisa sastāva diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Analizē gaisa sastāva diagrammu.
4. Skābeklis degšanai 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot un parāda veidu, kā pierādīt, ka degšanai nepieciešams skābeklis.
5. Degšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro degšanai nepieciešamos apstākļus. Izprot "degšanas trīsstūri".
6. Vielu degšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Degšanas pazīmes
7. Degtspējīgas vielas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosauc degtspējīgas vielas, skaidrojot degšanas trīsstūra principu.
8. Degšana cilvēku vajadzībām 2. izziņas līmenis zema 1 p. Apzinās uguns izmantošanu cilvēka vajadzībām. Nosauc ikdienas piemērus uguns lietderīgai lietošanai.
9. Ierīces ugunsdrošībai 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, kas ir dūmu detektors un kāda ir tā funkcija.
10. Apgalvojumi par ugunsdrošību 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot ugunsdrošības noteikumus - rīcību ugunsgrēku novēršanā un likvidēšanā.
11. Saruna ar glābšanas dienestu 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skaidro drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību, zina galvenos nosacījumus zvanot glābšanas dienestam.
12. Liesmas apdzēšana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Izprot ugunsdrošības noteikumus, zina kā nodzēst liesmas dažādās situācijās.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisa sastāvs Citi vidēja 1 p. Raksturo gaisa sastāvā esošās gāzes.
2. Degšanas trīsstūris Citi vidēja 2 p. Skaidro degšanai nepieciešamos apstākļus. Izprot "degšanas trīsstūri". Nosauc degšanas mazināšanai vēlamās darbības.
3. Uguns izmantošana Citi vidēja 3 p. Apzinās uguns izmantošanu cilvēka vajadzībām. Nosauc ikdienas piemērus uguns lietderīgai lietošanai.
4. Degšanai nepieciešamais skābeklis Citi augsta 4 p. Izprot un parāda veidu, kā pierādīt, ka degšanai nepieciešams skābeklis.
5. Rīcība ugunsdrošības ievērošanā Citi vidēja 4 p. Izprot ugunsdrošības noteikumus - rīcību ugunsgrēku novēršanā un likvidēšanā.
6. Uguns likvidēšanas paņēmieni Citi augsta 2 p. Izprot ugunsdrošības noteikumus, zina kā nodzēst liesmas dažādās situācijās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Degšanas process un ugunsdrošība 00:30:00 vidēja 8 p. Treniņtests tēmā "Kā un kāpēc notiek degšana?". Degšanai nepieciešamie astākļi, degšanas pazīmes, ugusndrošība un degšanas likvidēšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Degšanas process, tā likvidēšana un drošība. 00:30:00 vidēja 18 p. Pārbaudes tests par degšanas procesu, degšanai nepieciešamajiem apstākļiem un to likvidēšanu. Ugunsdrošība.