Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Gaisa raksturojums 1p.
2. Gaisa sastāva diagramma 2p.
3. Skābeklis degšanai 1p.
4. Degšana 1p.
5. Degšana cilvēku vajadzībām 1p.
6. Apgalvojumi par ugunsdrošību 1p.
7. Liesmas apdzēšana 1p.