Svarīgi!
Visur, kur ir saskare ar uguni, liesmām un dzirkstelēm ir jāievēro drošības noteikumi. Ja uguns izplatās nekontrolēti, tad izceļas ugunsgrēks.
YCUZD_220812_4279_fireman.png
 
Ja uguns tuvumā ir degoši materiāli - koks, papīrs vai sintētiski audumi, tad ugunsgrēks var ātri izcelties pat no mazas liesmas vai dzirksteles. Īpaša uzmanība jāpievērš Ziemassvētku laikā, kad mājās ir eglītes un Adventes vainagi, kuros dedzina svecītes.
 
shutterstock_1547251916.jpg shutterstock_1834524958.jpg
 
Video var apskatīt uguns izplatīšanās ātrumu un bīstamību.
 
 
 
 
Drošības noteikumi
 
Katrā mājā ir nepieciešams dūmu detektors, kas savlaicīgi brīdina un signalizē par dūmu parādīšanos un aizdegšanos. Var nodrošināties arī ar ugunsdzēšamo aparātu vai pārklāju.
 
shutterstock_288594605.jpg shutterstock_1575041344.jpg olesea vetrila Shutterstock.jpg
 
Lai pasargātu sevi no uguns nelaimes, nekad nedrīkst atstāt atklātu liesmu bez uzraudzības, kā arī lietot sabojātu elektrotehniku.
Svarīgi!
Izceļoties ugunsgrēkam, ir jādodas prom no bīstamās vietas un jāzvana uz tālruņa numuru 112 vai jāinformē pieaugušie par notikušo, bet liesmas, pat nelielas, dzēsīs ugunsdzēsēji glābēji vai pieaugušie!
shutterstock_624242069.jpg YCUZD_220819_4305_zvans uz 112.png
 
Ugunsgrēka gadījumā svarīgi ātri rīkoties un saglabāt mieru. Apskati attēlu, kurā redzams, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā.
 
YCUZD_220819_4303_algoritms ugunsgrēka gadījumā.png
 
Liesmas apdzēšana
 
Lai nodzēstu liesmu ir jānovērš vismaz viens faktors, kas veicina degšanu uguns trīsstūrī. 
 
YCUZD_220815_4270_degšanas trijstūris.png
 
Degošiem priekšmetiem var uzbērt smiltis, uzlikt pārsegu vai kā citādi mazināt skābekļa piekļuvi. Kā zināms degšana nenotiek bez skābekļa. 
 
 shutterstock_726170173.jpg
 
 
Uzlejot ūdeni tiek samazināta aizdegšanās temperatūra un liesmas iespējams apdzēst. 
 
shutterstock_1785336617.jpg shutterstock_2128111958.jpg
Svarīgi!
Atceries, ka ar ūdeni nevar dzēst degošas elektroierīces, jo ūdens vada elektrību. Tā vietā būtu jāizvēlas speciālie ugunsdzēšamie aparāti.
shutterstock_1444053362.jpg shutterstock_1180452088.jpg
 
Ierobežot uguns izplatību var arī aizvācot degošus priekšmetus.
Svarīgi!
Tātad atkarībā no materiāla, lietas vai vietas, kas deg uguni parasti apdzēš ar ūdeni, jo tas atdzesē un neļauj gaisa skābeklim piekļūt degošajai vielai. Tāpat var degošo vietu apklāt ar mitru, biezu audumu, apbērt ar smiltīm vai izmantot ugunsdzēšamo aparātu.
 
Atsauce:
Drošības noteikumi, 3. att. - olesea vetrila / Shutterstock.com