Teorija

Uzdevumi

1. Vielu piemēri

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Viela un ķermenis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Apgalvojumi par vielu stāvokli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vielas stāvokļi attēlos

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Vielu īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vielas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9
7. Vielu pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vielu pārvērtību cēloņi

Grūtības pakāpe: augsta

2
9. Tīras vielas un maisījumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Vielu maisījumi ikdienā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Bīstamo vielu simboli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Bīstamo vielu drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Mērtrauku izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Mērcilindra rādījumu nolasīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Tilpuma mērīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Masas mērīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Masu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Tilpums un masa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Vielas masa un ūdens tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Priekšmetu salīdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Vielas. Masa un tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem