Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir vielas un kādas ir to īpašības? Jēdziena "vielas" plašāks apraksts, minot piemērus. Vielas ikdienā, un to īpašības.
2. Kas ir vielu pārvērtības? Vielu pārvērtības, to piemēri un raksturojums.
3. Kādi var būt vielu maisījumi? Tīras vielas un maisījumi ikdienā. Maisījumu veidi.
4. Kādas ir bīstamas vielas? Vielu bīstamības simboli, drošības noteikumi un piesardzības pasākumi.
5. Kā nosaka masu un tilpumu? Masas un tilpuma noteikšana. Masas salīdzināšana vienāda tilpuma priekšmetiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu piemēri 2. izziņas līmenis zema 1p. Izprot, kas ir vielas un prot nosaukt dažādu vielu piemērus.
2. Viela un ķermenis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, ka vielas ir visapkārt. Izprot, ka vielas veido dažādus ķermeņus.
3. Apgalvojumi par vielu stāvokli 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izprot vielu stāvokļu izmaiņas - ciets, šķidrs, gāzveida. Zina, to galvenās atšķirības.
4. Vielas stāvokļi attēlos 2. izziņas līmenis zema 1p. Izprot vielu stāvokļu izmaiņas - ciets, šķidrs, gāzveida. Zina, to galvenās atšķirības un atpazīst stāvokļus attēlos.
5. Vielu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka vielas var atšķirt citu no citas, izmantojot vielas īpašības – stāvokli, krāsu, smaržu, spēju sajaukties vai nesajaukties ar ūdeni utt. Spēj raksturot vielas pēc to īpašībām.
6. Vielas raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 9p. Raksturo vielu pazīmes un grupē tās izmantojot vielu īpašības.
7. Vielu pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosauc pārvērtību piemērus sadzīvē.
8. Vielu pārvērtību cēloņi 3. izziņas līmenis augsta 2p. Raksturo vielu pārvērtību cēloņus. Izvēlas soļus pārvērtību praktiskai noteikšanai.
9. Tīras vielas un maisījumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina, ka dabā un ikdienā ir gan tīras vielas, gan maisījumi. Prot grupēt tās.
10. Vielu maisījumi ikdienā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ar piemēriem skaidro, kas ir vielu maisījumi.
11. Bīstamo vielu simboli 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina bīstamo vielu simbolus, atpazīst tos un skaidro to nozīmi.
12. Bīstamo vielu drošības noteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina bīstamo vielu simbolus, atpazīst tos un skaidro to nozīmi. Izprot rīcību un drošības pasākumu ievērošanu uzglabājot un lietojot bīstamas vielas.
13. Mērtrauku izvēle 2. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas piemērotāko un precīzāko mērtrauku tilpuma mērīšanai.
14. Mērcilindra rādījumu nolasīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka šķidruma tilpumu ar mērcilindru.
15. Tilpuma mērīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mēra šķidruma tilpumu
16. Masas mērīšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Mēra ķermeņa masu.
17. Masu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina vielu/ķermeņu masu
18. Tilpums un masa 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Salīdzina masu vienāda tilpuma priekšmetiem.
19. Vielas masa un ūdens tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mērot ūdens tilpumu un sverot vielas masu, pagatavo maisījumus.
20. Priekšmetu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Salīdzina masu vienāda tilpuma priekšmetiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu stāvokļi Citi vidēja 3p. Skaidro vielu stāvokļu izmaiņas - ciets, šķidrs, gāzveida. Zina, to galvenās atšķirības un nosauc piemērus.
2. Vielu īpašību raksturojums Citi vidēja 1p. Zina, ka vielas var atšķirt citu no citas, izmantojot vielas īpašības – stāvokli, krāsu, smaržu, spēju sajaukties vai nesajaukties ar ūdeni utt. Spēj raksturot vielas pēc to īpašībām.
3. Cēloņi vielu pārvērtībām Citi vidēja 2p. Raksturo vielu pārvērtību cēloņus.
4. Brīdinājuma simboli uz etiķetēm Citi vidēja 1p. Zina bīstamo vielu simbolus, atpazīst tos un skaidro to nozīmi.
5. Mērcilindra rādījums Citi vidēja 2p. Nosaka šķidruma tilpumu ar mērcilindru.
6. Masa un tilpums Citi augsta 2p. Salīdzina masu vienāda tilpuma priekšmetiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas. Masa un tilpums 00:30:00 vidēja 12p. Treniņtests par vielām, to īpašībām un pārvērtībām, kā arī masu un tilpumu, to salīdzināšanu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas, to īpašības un pārvērtības. Masa un tilpums 00:30:00 vidēja 15p. Pārbaudes tests par vielām, to īpašībām un pārvērtībām, kā arī masas un tilpuma noteikšanu un savstarpējo lielumu salīdzināšanu.