Teorija

Uzdevumi

1. Apgalvojumi par Zemes apvalkiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
2. Saldūdens un sāļūdens sadalījums

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Saldūdens

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Ūdens apvalks

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Ūdens apvalks attēlos

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Ezera un dīķa salīdzinājums

Grūtības pakāpe: augsta

3
7. Upes jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Kalnu un līdzenumu upes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Saruna par upju plūdumu

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Labais vai kreisas krasts

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Upes tecējums attēlā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Upju raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Ezeri kartē

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Upes kartē

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Pietekas

Grūtības pakāpe: augsta

1
16. Latvijas ūdenstilpes kartē

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Ūdens apvalks - treniņš

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Materiāli skolotājiem