Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas veido ūdens apvalku uz Zemes? Ūdens apvalka sastāvs. Saldūdens un sāļudens sadalījums uz Zemes.
2. Kāpēc upes plūst? Jēdzieni par upes tecēšanu, skaidrojums upju ūdens kustībai.
3. Kādas upes ir Latvijā? Latvijas upju karte. Apraksts par lielākajām Latvijas upēm.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojumi par Zemes apvalkiem 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Novērtē apgalvojumus par zemes ūdens, gaisa un iežu apvalkiem. Zina sauszemes un ūdens sadalījumu uz Zemes.
2. Saldūdens un sāļūdens sadalījums 2. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot saldūdens un sāļūdens sadalījumu uz Zemes.
3. Saldūdens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot saldūdens sadalījumu uz Zemes. Grupē Zemes ūdens apvalku veidojošos ūdeņus pēc ūdens sāļuma un to atrašanās vietas.
4. Ūdens apvalks 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosauc Zemes ūdens apvalku veidojošos ūdeņus (okeānus, jūras, upes, ezerus).
5. Ūdens apvalks attēlos 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina, ka okeāni, jūras, ezeri, upes, ledāji un pazemes ūdeņi veido Zemes ūdens apvalku. Grupē Zemes ūdens apvalku veidojošos ūdeņus pēc ūdens sāļuma un to atrašanās vietas.
6. Ezera un dīķa salīdzinājums 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Atrod kopīgās un atšķirīgās pazīmes, salīdzinot dabiskās un cilvēka veidotās ūdenstilpes.
7. Upes jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot upes plūdumu, skaidro ar upi saistītos jēdzienus.
8. Kalnu un līdzenumu upes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izprot upju tecējuma virzienu, straumes ātrumu un sakarību starp reljefa īpatnībām.
9. Saruna par upju plūdumu 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Skaidro upes plūdumu. Zina, ka upes tek no augstāka reljefa uz zemāku.
10. Labais vai kreisas krasts 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka upes krastus (labais un kreisais).
11. Upes tecējums attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaidro upes plūdumu, raksturo upes krastus un zina, kas ir izteka un ieteka.
12. Upju raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosauc un atpazīst Latvijas lielākās upes.
13. Ezeri kartē 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka kartē ezera atrašanās vietu.
14. Upes kartē 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kartē nosaka upes atrašanās vietu.
15. Pietekas 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosauc Latvijas lielāko upju pietekas, izmantojot karti.
16. Latvijas ūdenstilpes kartē 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosauc Latvijas lielākās upes, ezerus, izmantojot Latvijas fizioģeogrāfisko karti. Stāsta par to atrašanās vietu Latvijas kartē.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens apvalka daļas Citi vidēja 1 p. Nosauc Zemes ūdens apvalku veidojošos ūdeņus (okeānus, jūras, upes, ezerus).
2. Ūdens iedalījums Citi vidēja 4 p. Nosauc Zemes ūdens apvalku veidojošos ūdeņus (okeānus, jūras, upes, ezerus), un sakārto tos pēc ūdens sāļuma.
3. Upes krastu noteikšana Citi augsta 3 p. Nosaka upes krastus (labais un kreisais).
4. Upes tecējums Citi vidēja 2 p. Skaidro upes plūdumu, raksturo upes krastus un zina, kas ir izteka un ieteka.
5. Ezeri un upes Latvijā Citi vidēja 1 p. Kartē parāda un nosauc Latvijas ezerus un upes.
6. Upes un ezeri kartē Citi augsta 2 p. Nosauc Latvijas lielākās upes, ezerus, izmantojot Latvijas fizioģeogrāfisko karti. Stāsta par to atrašanās vietu Latvijas kartē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens apvalks - treniņš 00:30:00 vidēja 20 p. Veido izpratni par ūdens apvalku, upes tecējumu, lielākajām ūdenstilpēm Latvijā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens apvalks uz Zemes 00:30:00 vidēja 19 p. Veido izpratni un pārbauda zināšanas par ūdens apvalku, upes tecējumu, lielākajām ūdenstilpēm Latvijā.