Latvijā ir daudz gan mazāku, gan lielāku upju, kopā ap 12 tūkstoši. Kopējais upju garums, ieskaitot arī pašas mazākās upes, ir 37 500 km.
 
Latvijas_upes.png
 
Latvijā lielākās upes ir Daugava, Gauja, Lielupe, Venta un Aiviekste. Tās var apskatīt kartē.
 
YCLV23052022_3778_Upju_karte.png
 
Daugava ir lielākā un ūdeņiem bagātākā upe Latvijā. Tās izteka ir Krievijā, Valdajas augstienē, bet ieteka - Rīgas līcī. Daugavas krastos atrodas Latvijas galvaspilsēta Rīga un vairākas citas pilsētas — Daugavpils, Jēkabpils, Līvāni, Ogre, Koknese u.c.
 
shutterstock_1109568323.jpg
 
Gauja ir garākā upe Latvijas teritorijā. Tās garums ir 452 km. Gauja sākas Vidzemes augstienē, met neskaitāmus lokus un ietek Baltijas jūras Rīgas līcī. Gaujas krastos redzami vairāki atsegumi, tāpēc šī upe piesaista ar skaistām ainavām.
 
shutterstock_2149319945.jpg
 
Lielupe ir Zemgales lielākā upe. Tā veidojas satekot divām mazākām upēm - Mūsai un Mēmelei. Senāk Lielupe ietecēja Daugavā, bet tagad tās ieteka ir Rīgas līcī.
 
shutterstock_1635685480.jpg
 
Venta ir lielākā upe Kurzemē. Šī upe sākas Lietuvā, Žemaitijas augstienē, bet tās ieteka ir Baltijas jūrā Ventspilī. Venta ievērojama ar platāko ūdenskritumu Eiropā - Ventas rumbu.
 
shutterstock_2049110351.jpg
 
Aiviekste ir Daugavas labā krasta pieteka, kas iztek no lielākā Latvijas ezera Lubāna. Tā kā Aiviekste ir pieteka, tad tā ietek Daugavā.
 
shutterstock_1316487701.jpg
 
Kartē vēlreiz var apskatīt un iegaumēt lielākās upes.
 
YCUZD_220616_3922_Latvijas upes (izlabots).png
 
Atkārtot par Latvijas upēm un ezeriem var šeit.