DABISKĀS ūdenstilpes – okeāns, jūra, upe, ezers.
 
UPE
 
UPE ir pa Zemes virsmu plūstoša ūdenstece. Upē ir saldūdens.
 
upe2.jpg
 
Upes sākumu sauc par IZTEKU.
Vietu, kur upe ietek citā upē, ezerā vai jūrā, sauc par IETEKU.
Upes, kuras ietek citā upē, sauc par PIETEKĀM.
 
РЕКА_UPE_RIVER.png

Upei ir LABAIS un KREISAIS krasts. To var noteikt, ja skatās vai nostājas upes tecēšanas virzienā (attēlā parādīts ar bultiņām). Pa labi ir labais krasts, pa kreisi - kreisais krasts.
 
 ТЕЧЕНИЕ_TECEJUMS_STREAM.png

Krasts var būt STĀVS un LĒZENS.

Ūdens upē ir TEKOŠS. Tā varbūt KRĀČAINA un MIERĪGA.
 
rapids pix.jpg upe3.jpg
 
Latvijā ir daudz mazu un lielu upju. Tās ir PLATAS un ŠAURAS.
Lielākās upes ir DAUGAVA, GAUJA, VENTA, LIELUPE un AIVIEKSTE.
 
Latvijas upes nosaukumi.png
 
Daugava ir Latvijas lielākā upe. Tā tek cauri Daugavpilij, Jēkabpilij, Līvāniem, Rīgai.
Gauja ir garākā upe. Tā atrodas Vidzemē. Gauja tek cauri Valmierai un Siguldai.
Lielupe ir lielākā Zemgales upe, tai ir visvairāk pieteku. Tā tek cauri Jelgavai.
Venta ir Kurzemes lielākā upe. Tai ir visplatākais ūdenskritums Eiropā Venta rumba. Venta tek cauri Kuldīgai, Ventspilij.
 
EZERS
 
EZERS ir zemes ieplaka, kas piepildīta ar ūdeni. Visapkārt ezeram ir KRASTS. Ezerā ūdens ir STĀVOŠS.
 
ezers2.jpg

Ezeri var būt  DZIĻI un SEKLI.
Sauszemi ezerā sauc par SALU. Visvairāk salu ir EŽEZERAM.
Latvijā vislielākais ezers ir LUBĀNS, visdziļākais – DRIDZIS.
Latvijas lielākie ezeri ir Lubāns, Rāznas, Burtnieku, Engures, Usmas un Liepājas ezers.
 
Latvijas ezeri nosaukumi.png
 
Upēs un ezeros  dzīvo:
 
Asaris, līdaka. līnis, plaudis.
 
Asaris.jpg Līdaka1.jpg Līnis.jpg  Plaudis.jpg
 
Vēzis, bebrs, ūdrs, varde.
 
vēzis.jpg bebrs1.jpg ūdrs1.jpg varde1.jpg
 
Pīle, gulbis, spāre u.c.
 
mežapīle.jpg gulbis.jpg spāre2.jpg

Upēs un ezeros aug:
 
Niedres, kalmes, ūdensrozes u.c.
 
niedres1.jpg vilkvālītes.jpg ūdensroze1.jpg ūdensroze2.jpg