ŪDENSTILPESir dabiskas un cilvēka veidotas.

DABISKĀS – okeāns, jūra ,upe, ezers.
 
jūra2.jpg jūra.jpg upe2.jpg ezers.jpg

CILVĒKA VEIDOTĀS – aka, kanāls, notekgrāvis, dīķis. Tās ir ūdenstilpes, kas veidojušās cilvēka darbības rezultātā.
 
aka1.jpg kanāls1.jpg  grāvis.jpg dīķis.jpg

Visām ūdenstilpēm ir kopīgās pazīmes - visas ūdenstilpes atrodas Zemes virsmas padziļinājumos un visām ūdenstilpēm ir krasti.
 
Atšķirīgās pazīmes – dažām ūdenstilpēm ir tekošs ūdens, bet citām stāvošs ūdens. Tās atšķiras arī pēc formas, lieluma un tilpuma.